Lai veiktu ūdensapgādes, lietus ūdens kanalizācijas un siltumapgādes tīklu izbūvi projektā "Viesnīcas ēkas pārbūve Liepājā, Stūrmaņu ielā 1", līdz 26. februārim, darba dienās no pulksten 9 līdz 17, būs slēgta satiksme Friča Brīvzemnieka ielā, posmā no īpašuma Friča Brīvzemnieka ielā 7 līdz īpašumam Stūrmaņu ielā 1.

Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvo un specializēto transportlīdzekļu piekļūšana zemesgabaliem un netraucētu caurbraukšanu, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.

Darbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.33 "Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā" 7. punktu, veiks SIA "Būvmehanizācija".