Grobiņā pabeigta Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecība, kas izmaksājusi 972 840 eiro, aģentūru LETA informēja Grobiņas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore.

Projekts "Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecība" ir daļa no lielāka projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem", kuru īsteno Grobiņas, Liepājas, Nīcas un Pāvilostas pašvaldības. Grobiņas projekta kopīgās izmaksas ir 972 840 eiro, tajā skaitā 513 111 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums, 400 000 eiro – Eiropas Savienības finansējums, bet valsts dotācija – 59 729 eiro. Projektu izstrādājis arhitekts Uģis Šēnbergs. Konkursā par būvdarbu veikšanu uzvarēja uzņēmums SIA "Grobiņas SPMK".

"Pēc aptuveni gadu ilgiem būvdarbiem Grobiņa ir ieguvusi sen lolotu un vērienīgu objektu – Ālandes upes atpūtas kompleksu. Pārvērtības piedzīvojušās senās pilsdrupas un no jauna izbūvēta pastaigu taka no Pils ielas līdz Priedulājiem," stāstīja Pastore.

"Pilsdrupu pārvērtības sākas jau no Lielās ielas puses, kur paaugstināts uzbērums, kas izklāts ar bruģakmeni. Šī paša materiāla segums turpinās daļā pilsdrupu iekšienes. Veikta skatuves pārbūve, izveidojot to par mūsdienīgu platformu dažādu publisku pasākumu rīkošanai. Izveidota arī aizskatuves daļa, kas nodrošinās māksliniekiem pienācīgu vietu, kur sagatavoties priekšnesumiem un izvietot nepieciešamo aprīkojumu, inventāru un rekvizītus. Skatuvei izveidots arī viegli transformējams jumts," stāstīja Grobiņas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas vadītājs Gints Ločmelis.

Pilsdrupu rietumu daļa uz Ālandes upes pusi nogruvušie mūri papildināti ar gabioniem – akmens žogu metāla pinumā. To pakājē izvietoti soliņi. Nogāzē aiz gabioniem izbūvēta vaļēja plaša koka terasē ar kāpņu kaskādēm, kas ved līdz Ālandes upei. No Pils ielas promenādes gar vasaras tūrisma informācijas centru pilsdrupu virzienā pa upes krastu vijas pastaigu taka, kas papildina Pils ielā jau iepriekš izveidoto skatu laukumu kompleksu.

Pastaigu taka – vietām grants un cita seguma, vietām izlikta ar koka dēlīšiem – 2,5 kilometru garumā ved līdz Priedulājiem. Visā tās garumā izvietotas 15 labiekārtotas atpūtas vietas ar soliņiem un informācijas stendiem, uz kuriem var izlasīt stāstus no pagājušajā gadā izdotās grāmatas "100 stāsti par Grobiņas novadu". Ir arī trīs stendi, kuros izvietota informācija par Ālandes upes atpūtas kompleksu, Grobiņas arheoloģisko ansambli un citu.

Pastaigu taka vijas gar pilsdrupām un Skābaržkalnu pilsētas pusē, bet Zentas Mauriņas ielas galā šķērso Ālandes upi, lai pēc pārsimts metriem atkal atgrieztos pilsētas pusē un sasniegtu Priedulājus, kur ierīkota vieta laivu ielaišanai upē.

"Pastaigu taka savienos gandrīz visus Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļus, kurā iekļaujas Grobiņas pilskalns (Skābarža kalna) un senpilsēta, Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem, Priediena senkapi, Atkalnu senkapi, Smukumu senkapi un Porānu (Pūrānu) senkapi, kas kompakti izvietoti Grobiņā un tās tuvākajā apkārtnē. Šie pieminekļi lielākoties datējami ar 7.–9.gadsimtu un ir saistāmi ar iespaidīgu skandināvu koloniju, kas kā Seeburg (Jūrpils) minēta arī 9.gadsimta rakstītajos avotos," stāstīja Pastore.