Ezerkrasta sākumskolā īstenots projekts "Aktīvs un radošs Latvijas iedzīvotājs", kurā ir iegādāta jauna āra vingrošanas ierīce – piramīda skolas vecuma bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Tas paveikts, pateicoties Liepājas domes finansiālajam atbalstam 2300 eiro apmērā Izglītības projektu konkursā, informē Ezerkrasta sākumskolas atbalsta biedrības pārstāve Inga Vasermane.

Šogad skolas padome sadarbībā ar atbalsta biedrību pieteica projektu jaunas vingrošanas ierīces uzstādīšanai skolas pagalmā, lai bērnus motivētu vairāk uzturēties svaigā gaisā, aktīvi kustēties un pievērsties veselīgam dzīveveidam.

Skolas sporta laukums vairākus gadus mērķtiecīgi ir ticis iekārtots un pilnveidots, gan ar vecāku, gan pašvaldības atbalstu. Šobrīd skolas laukumu aktīvi izmanto gan skolēni, gan mikrorajona bērni un jaunā vingrošanas ierīce paver skolēniem plašākas iespējas pavadīt brīvo laiku fiziski aktīvi, lai labāk koncentrētos mācībām.