Šonedēļ, kā plānots, Liepājas Ezerkrasta sākumskolā noslēdzies ēkas ziemeļu korpusa remonts, un pēc skolas brīvlaika mācību iestāde turpinās darbu ierastajā ritmā.

Skolā atgriezīsies 3.– 4. klašu skolēni, kuriem remonta laikā mācību stundas notika Raiņa 6. vidusskolas telpās, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Piektdien, 27. oktobrī Liepājas pilsētas Būvvaldes pieņemšanas komisija kopā ar Izglītības pārvaldes vadītāju Kristīni Niedri-Latheri, skolas direktori Daci Gedroviču un būvnieku pārstāvi Jāni Simanovu apskatīja izremontētās skolas telpas un parakstīja dokumentus par skolas nodošanu ekspluatācijā.

Tagad skolas ziemeļu korpusā, līdzīgi kā dienvidu korpusā veco padomju laika tualešu vietā ierīkoti mūsdienīgi sanitārie mezgli, attiecīgi pārbūvējot arī visu kanalizācijas sistēmu. Sanitāro mezglu remonts Ezerkrasta sākumskolā jau ilgstoši bija nepieciešams, lai nodrošinātu to atbilstību normatīvajiem aktiem. Pirmajā stāvā tagad ir arī atsevišķs sanitārais mezgls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Tā kā agrāko sešu tualešu vietā tagad ierīkoti četri mūsdienīgi sanitārie mezgli ar atsevišķām kabīnēm, atbrīvoto telpu vietā bija iespēja ierīkot palīgtelpas divām klasēm, kur novietot mācību līdzekļus un materiālus mājturības stundām.

Klašu audzinātājas, kuras piektdien kārtoja paplašinātās  telpas, pauda prieku, ka beidzot ir vieta, kur novietot dažādus mācību palīglīdzekļus, atslogojot klases telpu no visa liekā.

Skolā ierīkota arī atpūtas telpa pedagogiem, paplašināts logopēda kabinets. Skolas atjaunošanas darbus veica personu grupa SIA "BD&C" un SIA "Vektors Plus" par kopējo līgumcenu 57 557,76 eiro, neskaitot PVN.