Šonedēļ sākušies  atjaunošanas darbi Ezerkrasta sākumskolas ziemeļu korpusā, kur ierīkos mūsdienīgus sanitāros mezglus un divas papildus mācību telpas.

Darbus plānots pabeigt 65 dienās, t.i. līdz oktobra vidum. Šajā laikā 3.–4. klašu audzēkņiem mācību stundas notiks Raiņa 6. vidusskolas sešās telpās, kamēr tur vēl nav uzsākta modernizācija, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Ezerkrasta sākumskolā veiks sešu sanitāro mezglu renovāciju, jo tie vairs neatbilda mūsdienu prasībām. Tā kā sešu sanitāro mezglu vietā būs četri, papildus labiekārtos arī divas telpas apmācībai, līdzīgi kā tas jau izdarīts skolas dienvidu korpusā.

Sanitāro mezglu remonts Ezerkrasta sākumskolā jau ilgstoši bija neatliekams, lai nodrošinātu to prasību atbilstību normatīvajiem aktiem. Nepieciešamo papildu finansējumu izdevās rast tikai šīs vasaras sākumā, pārplānojot kopējo finansējumu izglītības iestāžu kapitālo remontu veikšanai. Tam sekoja iepirkums, kur piedāvājumus iesniedza 6 pretendenti. Līgums par būvdarbu veikšanu tika noslēgts ar personu grupu SIA "BD&C" un SIA "Vektors Plus" par kopējo līgumcenu EUR 57 557,76, neskaitot PVN.

Lai būvdarbu laikā nevajadzētu organizēt mācību procesu divās maiņās, 3.–4. klasēm mācību stundas notiks Raiņa 6. vidusskolas telpās, kamēr tur vēl nav sākusies plānotā modernizācija. Tas ļaus arī skolēniem un viņu vecākiem nemainīt plānus attiecībā uz interešu izglītības un sporta aktivitātēm ārpus skolas.

Zinību dienas pasākums 1. septembrī  notiks visiem audzēkņiem kopā plkst. 10 pie Ezerkrasta sākumskolas, sliktu laika apstākļu gadījumā – sporta zālē. Skolas kanceleja tāpat kā līdz šim atradīsies Ezerkrasta sākumskolā.