Papildināts ar Būvvaldes vadītājas viedokli. Kāds bijis 2017.gads būvniecības jomā Liepājā? Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls apkopojis gada rezultātus.

Galvenie būvniecības statistikas rādītāji apliecina, ka būvniecības tendences 2017. gadā Liepājā ir labākas nekā divos iepriekšējos gados.

Būvniecības kopējas izmaksas ir augstākas nekā 2016. gadā, taču zemākas nekā 2015. gadā, kad Liepājā nodeva ekspluatācijā vairākus lielus objektus, kas būvēti vai atjaunoti ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu. Atceramies koncertzāli "Lielais dzintars", Valsts 1. ģimnāzijas un Kurzemes apgabaltiesas ēku atjaunošanu, arī Liepājas Valsts tehnikuma četru ēku rekonstrukciju, ostas padziļināšanu.

Pilsētvides uzlabošana un labiekārtošana
2016. gadā netika pieņemti ekspluatācijā lieli satiksmes infrastruktūras objekti ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu, bet 2017. gadā ir uzsākta Krūmu ielas pārbūve, Grīzupes ielas pārbūve, Tramvaja tilta un Lielās ielas rekonstrukcija. Šie darbi turpināsies 2018. gadā.

Ielu infrastruktūra ir attīstīta arī tikai no pilsētas budžeta – veikti asfalta seguma, bruģa seguma vai grants seguma ielu atjaunošanas vai pārbūves darbi. Piemēram, 2017. gadā sakārtoti 13 ielu posmi, kas savieno tranzīta ielas ar mikrorajonu iekšpagalmiem.

Izbūvēts arī veloceļa posms pie pilsētas robežas un turpināta Garnizona kapu labiekārtošana un paplašināšana. Vēl ir pabeigta Akmens dobes rekonstrukcija Jūrmalas parkā, valsts karoga masta pamatnes izbūve Čakstes laukumā. Vaiņodes ielas galā pie ezera uzbūvēts bērnu laukums.

Aizvadītajā gadā ekspluatācijā nodots 21 inženiertīklu objekts, lielākā daļa no tiem – 13 objekti –bija ūdensvada un kanalizācijas posmu izbūve. Šie bija ļoti svarīgi būvdarbi, jo, lai arī pēc neērto rakšanas darbu pabeigšanas rezultāti nav ikdienā redzami, jo atrodas zem zemes, tomēr tie uzlabo pilsētas vidi un iedzīvotāju labklājību ilgtermiņā.

Piekto gadu turpinājās daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana. No pašvaldības atbalstīti pavisam 10 projektu pieteikumi, un visi ir nodoti ekspluatācijā.

Jāpiebilst, ka arī bez pašvaldības līdzfinansējuma labiekārtoti pagalmi un teritorijas, piemēram, Ugāles 9 un Cukura iela 8/16!

Šo būvdarbu rezultātā ir sakārtota liepājnieku dzīves vide, izveidoti bērnu rotaļu laukumi, zaļās zonas, autostāvietas. Arī 2017. gadā bija vērojama tendence, ko atbalsta pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi, ka vairākas mājas sagatavoja un iesniedza kopīgus projektus par piegulošo teritoriju kopīgu attīstīšanu.

Dzīvokļu ēkas, tirdzniecības un ražošanas objekti
Stabili vienmērīgi apjomi saglabājās individuālo māju būvniecībā un dzīvokļu remontā. Ir būvētas, pārbūvētas, rekonstruētas 27 viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, 20 vairākdzīvokļu mājās notikuši pārbūves darbi, kā arī ekspluatācijā pieņemti 389 dzīvokļi, kuros veikts remonts jeb "vienkāršota atjaunošana".

2016. gadā nodeva jauno mazumtirdzniecības veikalu "Maxima" Ganību ielā 167 un paplašināja kokmateriālu veikala "PATA" noliktavu-veikalu. 2017. gadā viens jauns lielveikals uzcelts Parka ielā 11 un atjaunotas iekštelpas veikalā "Maxima" M. Ķempes ielā. Iepriekš vairākus gadus šajā ēku grupā bija būvniecības pieklusums.

Ja runājam par tirdzniecības objektiem, tad atzīmēšanas vērtas izmaiņas notikušas Jāņa ielā 1, kur pagrabā atvērts klientu iecienīts restorāns "Hot Potato". Koka ēka, agrākā noliktava, sākusi dzīvot un elpot no jauna, lai gan pirms dažiem gadiem Būvvalde to bija iekļāvusi pilsētas vidi degradējošu objektu sarakstā. Šis ir labs piemērs, kā vēstures mantojums var iegūt jaunu lietderību.

Ražošanas objektu grupā bija vērojama tendence paplašināt noliktavu saimniecību. No 19 šās grupas objektiem, kas nodoti ekspluatācijā, septiņas ir noliktavas vai produkcijas uzglabāšanas vietas.

Pēc gara un apjomīga būvniecības perioda, kas ilga septiņus gadus, ir pabeigts naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālis Ziemeļu 19 C.

Aizvadītajā gadā turpināja paplašināties automazgātavas pašapkalpošanas serviss – divos trīs gados Liepājā uzbūvētas 5 pašapkalpošanās automazgātavas. Divas no tām ekspluatācijā pieņemtas 2017. gadā.

Ekspluatācijā nodoti pieci biroji, no tiem vērā ņemams ir SIA "Ceļu, tiltu būvnieks" birojs, kas noteikti izceļas ar savdabīgo arhitektūru un lielajām izmaksām – 1,89 miljoni eiro. Otrs atzīmēšanas vērts ir veikals "Gandrs" Bāriņu 14, kur jaunu dzīvi atsākusi sena koka ēka.

Rūpes par kultūras un vēstures pieminekļiem
2017. gads bija trešais gads, kopš darbojas pašvaldības programma kultūras pieminekļu saglabāšanai. Aizvadītajā gadā ir pabeigti restaurācijas darbi divos objektos: Fr. Brīvzemnieka ielā 58 paveikti fasāžu, jumta un nesošo būvkonstrukciju restaurācijas 1. kārtas būvdarbi, Kuršu ielā 2 – fasāžu un jumta restaurācijas 1. kārtas būvdarbi.

Restaurācijas būvdarbi uzsākti un 2018. gadā turpināsies četros objektos: Bāriņu ielā 21A, Bāriņu ielā 31, Kungu ielā 6 un Republikas ielā 10.

Līdz šim kultūras pieminekļu saglabāšanas būvdarbi ir veikti labā amatnieciskā kvalitātē.

Indulis Kalns, pilsētas galvenais arhitekts:
"2017. gads aizritēja olimpiskās domāšanas iespaidā. Strauji tika būvēta sporta manēža, ko nodos ekspluatācijā šajā gadā. Pašvaldība veica priekšdarbus slēgto tenisa kortu būvniecībai, ir iecerēta slēgta zāle futbolistu treniņiem un sacensībām. Var teikt, pilsēta kļuva vēl sportiskāka.

Izkustējies Zirgu salas projekts, beidzot SEZ ķersies klāt pie jahtu ostas. Uzsākām Lielās ielas un Tramvaja tilta rekonstrukciju, kas, ceru, iezīmēsies kā svaigs pilsēttelpas pieteikums. Tie visi ir pozitīvie impulsi.

Taču 2017. gada būves neizceļas ar arhitektonisku virsvērtību. Tam ir tehniski ekonomisks pamatojums un pasūtītāju racionāla pieeja arhitektūras risinājumiem".

Agrita Kulvanovska, Būvvaldes vadītāja:
"Kopumā Liepājā būvniecībā nav vērojami strauji pacēlumi un kritumi, viss notiek vienmērīgi un plānveidīgi.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2017. gadā ir daudz vairāk izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi. Tas nozīmē, ka būvniecības apjomi 2018. gadā varētu pieaugt. Īpaši gribētos atzīmēt savrupmāju būvniecību. 2017. gadā ir izdotas 55 būvatļaujas savrupmāju būvniecībai, tajā skaitā 20 jaunbūvēm. Tas liecina, ka būvniecība turpmākajos gados šajā sektorā varētu īpaši palielināties.
Iepriecina līdz šim paveiktais kultūras pieminekļu saglabāšanā, neskatoties uz to, ka restaurēt jebkuru vēsturisku ēku ir dārgi un laikietilpīgi.  Jāveic daudz priekšdarbu –  būvprojekts jāskaņo ar Valsts pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI), pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāsaņem VKPAI atļauja, jāveic vēsturiskā izpēte, un jādara vēl citas lietas.

Daudzi īpašnieki sākotnēji pieteicās līdzfinansējumam pirmās sadaļas īstenošanai – vēsturiskajai izpētei un būvprojekta izstrādei. 2017. gads parādīja, ka esam sasnieguši nākošo līmeni – konkrētu restaurācijas būvdarbu veikšanu labā amatnieciskā kvalitātē. Īpašnieki ar līdzfinansējuma palīdzību ir uzsākuši restaurāciju, tas ir, reālos būvdarbus, kas ir pietiekami sarežģīti, lēni un kas veicami secīgi pa posmiem.

Taču paralēli projektiem, kuri tiek īstenoti ar pašvaldības atbalstu, ir arī jaudīgs, pozitīvi orientētu uzņēmēju padarītais, kad rūpīgi tiek rekonstruēta kāda ēka un  tām dota otra dzīve. Ir labi ēku pārbūves un fasāžu atjaunošanas piemēri, cilvēki cenšas uzlabot vidi, turklāt ne tikai privāto.  Ar privāto iniciatīvu tiek atjaunoti arī publiskas funkcijas objekti, kuri tagad ir pieejami pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Piemēram, Jāņa iela 1 – bārs un restorāns vai Julianas kvartāla restorāns un bārs".

Nozīmīgākie būvobjekti Liepājā 2017.gadā

Publiskās būves:
Biroja ēka Cukura ielā 38A, pasūtītājs SIA "Ceļu tiltu būvnieks", būvuzņēmējs – SIA "Selva būve", EUR 1 888 071.

Tirdzniecības centrs Parka ielā 11, pasūtītājs SIA "Sanitex", būvuzņēmējs – SIA "Bukoteks", EUR 2 321 400.

Degvielas uzpildes stacija Zemnieku ielā 24, pasūtītājs SIA "Viršu nekustamie īpašumi", būvuzņēmējs – SIA "Bukoteks", EUR 804 999.

Noliktavas ēkas atjaunošana un lietošanas veida maiņa par tirdzniecības ēku Jāņa ielā 1, pasūtītājs SIA "Fontaine ent.", būvuzņēmējs – SIA "Firma UPTK", EUR 250 000.

Liepājas valsts 1.ģimnāzijas ēkas atjaunošana Ausekļa ielā 9, pasūtītājs Liepājas pilsētas pašvaldība, būvuzņēmējs – SIA "Firma UPTK", EUR 355 064.

Ražošanas objekti:
Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas būvju pārbūve un būvniecība Ziemeļu ielā 19C, pasūtītājs SIA "GI Termināls", būvuzņēmējs – SIA "ICC Engineering", EUR 9 225 219.

Beramo kravu noliktava Brīvostas ielā 28, pasūtītājs LSEZ SIA "Dan Store", būvuzņēmējs – SIA "Firma UPTK", EUR 2 815 932.

Beramo kravu noliktava Brīvostas ielā 21, pasūtītājs LSEZ SIA "Mols L", būvuzņēmējs – SIA "Piche", EUR 1 332 320.

Teritorijas labiekārtojumi:
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtojums, Mirdzas Ķempes ielā 10, Ugāles 7, pasūtītājs SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", būvuzņēmējs – SIA "A Land", EUR 183 365.

Teritorijas labiekārtojums, Krūmu iela 34/36, pasūtītājs SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", būvuzņēmējs ¬ SIA "Mūrnieks", EUR 152 220.

Teritorijas labiekārtojums, Krūmu iela 30, 30A un 32, pasūtītājs SIA "Namu serviss Apse", būvuzņēmējs – SIA "Mūrnieks", EUR 111 579.

Akceptētie būvprojekti:
2017. gadā – 1064;
2016. gadā – 1002;
2015. gadā – 868;

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildīti:
2017. gadā – 838 (tai skaitā 56 fasāžu vienkāršotai atjaunošanai, dzīvokļu vienkāršotai atjaunošanai – 337)
2016. gadā – 622 (tai skaitā 47 fasāžu vienkāršotai atjaunošanai, dzīvokļu vienkāršotai atjaunošanai – 262)
2015. gadā – 474 (tai skaitā 61 fasāžu vienkāršotai atjaunošanai, dzīvokļu vienkāršotai atjaunošanai – 239)

Ekspluatācijā pieņemti būvobjekti:
2017. gadā 704; (tai skaitā 128 būvatļaujas, 45 fasāžu vienkāršotās atjaunošanas, 389 dzīvokļu vienkāršotās atjaunošanas)
2016. gadā 370; (tai skaitā 35 fasāžu vienkāršotās atjaunošanas, 208 dzīvokļu vienkāršotās atjaunošanas)
2015. gadā 301; (tai skaitā 50 fasāžu vienkāršotās atjaunošanas, 100 dzīvokļu vienkāršotās atjaunošanas)

Ekspluatācijā pieņemto būvju būvizmaksas:
2017. gadā - EUR 32 477 060;
2016. gadā - EUR 22 262 831;
2015. gadā - EUR 123 997 267;

Kultūras pieminekļu saglabāšana 2017. gadā

Restaurācijas būvdarbi uzsākti un pabeigti:
Ēkas F.Brīvzemnieka ielā 58 fasāžu, jumta un nesošo būvkonstrukciju restaurācijas 1.kārtas būvdarbi. Darbu veicējs: SIA "Celtne FLP".

Ēkas Kuršu ielā 2 fasāžu jumta restaurācijas 1.kārtas būvdarbi. Darbu veicējs: SIA "Balex Metal Kurzeme".

Restaurācijas būvdarbi uzsākti:
Dzīvojamās mājas Bāriņu ielā 21A fasāžu restaurācijas 2. kārtas būvdarbi. Darbu veicējs: SIA "Liepājas celtniecības kompānija".

Dzīvojamās ēkas Bāriņu ielā 31 restaurācijas 1., 2. kārtas būvdarbi. Darbu veicējs: SIA "KBAU".

Ēkas Kungu ielā 6 jumta restaurācijas 1. kārtas būvdarbi. Darbu veicējs: SIA "A-J Energobūve".

Dzīvojamās mājas Republikas ielā 10 jumta restaurācijas 1. kārta. Darbu veicējs: SIA "Elementum R".

Būvuzraudzību iepriekšminētajos objektos veic SIA "Firma L4", Gints Ernstsons.

Analogu būvamatniecības izstrādājumu izgatavošana:
Ēkas A.Pumpura ielā 9 saglabāšana, veicot analogu logu izgatavošanu. Darbu veicējs: Individuālais komersants "ARDIS".

Dokumentācijas izstrāde uzsākta:
Dzīvojamās ēkas Peldu ielā 40 arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un ēkas fasāžu, jumta un nesošo konstrukciju restaurācijas būvprojekta izstrāde. Projektētājs: sertificēta arhitekte Ilze Mekša.

Ēkas Kungu ielā 16 fasāžu un jumta arhitektoniski māksliniecisko izpēte un ēkas fasādes un jumta restaurācijas būvprojekta izstrāde. Projektētājs: sertificēta arhitekte Kristīne Veinberga.

Pērn pabeigti arī iepriekšējos gados aizsāktie restaurācijas darbi (Brīvzemnieka 58, Kuršu 2, Brīvzemnieka 7, Kūrmājas prospekts 20). Kungu ielā 21/21A izgatavotas analogas ārdurvis, bet vēl 13 objektiem pabeigta restaurācijas būvprojektu izstrāde.

Kopumā pašvaldība šajos objektos piedalījusies ar līdzfinansējumu gandrīz 89 tūkstošu eiro apmērā.