Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) koprades telpa Dabas māja izsludina pieteikšanos izglītības iestādēm interešu izglītības programmas "Vides pārvaldība" apguvei, kura izstrādāta pirmskolas un jaunāko klašu audzēkņiem vecuma posmā no 5 līdz 10 gadiem, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī skolēniem no visas Latvijas ir iespēja apgūt programmu "Vides pārvaldība", kura sastāv no septiņām inovatīvām nodarbībām – "Skudru pētnieks", "Aizsargājamās dabas teritorijas", "Ūdens kvalitāte", "Jaunais botāniķis", "Jaunais ekotehnologs", "Putnu pētnieks" un "Jaunais ģeogrāfs". Nodarbībās tiks izmantotas koprades telpas "Dabas māja" instalācijas un interaktīvas metodes, radot izpratni par dzīvību, ekosistēmu, dabā notiekošiem procesiem, tos pētot gan teorētiski, gan praktiski.

Interešu izglītības programma izstrādāta, lai audzēkņiem veidotu izprati un padziļinātu interesi par apkārtējo vidi, dabaszinātnēm, kurās ietilpst ekoloģija un vides zinātne. Apgūstot nodarbības interaktīvā veidā, tiks  mācīta saudzīga attieksme pret jebkuru dzīvojošu organismu un  izprasts to nozīmīgums pilnvērtīgas un veselīgas ekosistēmas veidošanā. Izglītojamie iepazīs tādas nozares kā hidrobioloģija, entomoloģija, ekotehnoloģija, botānika, ornitoloģija, ģeogrāfija un vides aizsardzība, aizsargājamās dabas teritorijas, anatomija un ģeoloģija.

Katras nodarbības ilgums ir 40 minūtes, tās ir bez maksas, un nodarbību laikā klases skolēni tiek organizēti mazākās grupās. Nodarbības norisināsies atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem un to skaits ir ierobežots. Lai apgūtu programmu, skolēnam ir jāapmeklē visas iekļautās nodarbības, vienā apmeklējuma reizē apgūstot divas nodarbības.

Izglītības iestādēm tiek nodrošināta transporta izmaksu kompensācija. Ar papildus informāciju par transporta kompensāciju nolikumu var iepazīties ZIIC mājaslapā.

Informācija, lai pieteiktos nodarbībām:
● Pieteikšanās programmas apguvei norit tikai elektroniski ZIIC tīmekļa vietnē, aizpildot rezervācijas anketu.
● Pieteikšanās norit no 29.augusta līdz 9. septembrim, vai līdz brīdim, kad saņemto pieteikumu skaits sasniedz 10 izglītības iestādes (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).
● ZIIC administrācija sazināsies ar pieteikuma iesniedzējiem, kuru pieteikums ir apstiprināts.
Papildus informācija par pieteikšanos pa tālruni: 26644834 vai e-pastu: dabasmaja@liepaja.edu.lv.

Interešu izglītības programma "Vides pārvaldība" tiek izstrādātas projekta "Inovāciju centra  attīstība  Liepājas  pilsētā" ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas  grantu  programma  "Pētniecība  un izglītība". Tā  kopējās  izmaksas  ir  986  049  eiro,  no  kurām  754  327,4  eiro  ir  Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,6 eiro  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro  Liepājas  valstpilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums.