Komisija Liepājas domē ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt visus pieteikumus, kuros iesniedzēji vēlas izstrādāt restaurācijas dokumentāciju un veikt ēkas vēsturisko detaļu restaurāciju.

Kā informē Būvvalde sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, atbalsts dokumentācijai un būvdetaļām piešķirts 12 695,77 eiro apjomā.

Komisija, kas izvērtē pieteikumus uz pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanu, vēl turpina izskatīt pieteikumus uz līdzfinansējumu restaurācijas darbiem. Par atbalstu tieši restaurācijas darbiem lēmums būs jūnijā, kad plānots pieņemt budžeta grozījumus un piešķirt papildu finansējumu, kas šobrīd pietrūkst, lai varētu atbalstīt visus pieprasījumus, kas atbilst konkursa nolikumam.

No 19 iesniegumiem konkursam uz līdzfinansējuma saņemšanu šajā gadā, trīs ir sagatavoti, lai iegūtu atbalstu dokumentācijas izstrādei, četri pieteikumi - uz būvdetaļu restaurācijas līdzfinansēšanu, bet 11 projektu iesniedzēji pretendē uz pieminekļa/ēkas restaurācijas būvdarbu līdzfinansēšanu.

Dokumentu sagatavošanu (arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas būvprojekta iztrāde) ar pašvaldības līdzfinansējumu varēs uzsākt/veikt Peldu ielas 42, Peldu ielas 14 un K.Valdemāra ielas 16 īpašnieki vai valdītāji.

Savukārt būvdetaļu (logu un/vai ārdurvju restaurāciju) varēs uzsākt/veikt ēkās Bāriņu ielā 31, Bāriņu ielā 20 un Šaurā ielā 2. 

Ar pašvaldības atbalstu varēs arī restaurēt Liepājas Sv.Trīsvienības pareizticīgo katedrāles torņa lielo krustu Jaunā ielā 1.

Par restaurācijas būvdarbu pieteikumu atbalstu komisija lems, kad kļūs zināmi būvuzraudzības iepirkuma rezultāti. Būvuzraudzību atbilstoši līdzfinansējuma konkursa noteikumiem pašvaldība finansēs 100 procentu apjomā. Tad arī būs precīzāk zināms, cik papildu līdzekļu nepieciešams, lai  varētu atbalstīt visus restaurācijas būvdarbu pieteikumus, kas atbilst konkursa nolikumam.

Šā gada pilsētas budžetā kultūras pieminekļu saglabāšanas programmai ir rezervēti 139 375 eiro. Kopumā pieteikumu iesniedzēji no pašvaldības kā līdzfinansējumu vēlas saņemt 231 953 eiro.

5. aprīlī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš uz atbalsta saņemšanu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" 2019.gadā.
 
Iesniegto dokumentu izvērtēšanas laikā komisija daļai no iesniedzējiem ir pieprasījusi papildu informāciju vai precizējumus, kas vairumā gadījumu šobrīd arī ir saņemti.

Projektu izvērtējuma aktuālie rezultāti un piešķirtais finansējums tiks publicēts mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā: Līdzfinansējuma iespējas – Ēkām ar kultūras pieminekļa statusu.

Kopš 2015. gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai", pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un ēku vai to būvdetaļu/ būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, būvdarbiem 75 procenti, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.