Piektdien, 21.aprīlī, SIA "Liepājas enerģija" sadarbībā ar partneri SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" piedalās Vislatvijas vides sakopšanas iniciatīvā Lielā Talka.

Kopīgi tiek sakopta liepājnieku iecienītu pastaigu vietu līdzās Karostas tiltam, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda.

Aprīlis kā spodrības mēnesis "Liepājas enerģijā" aizvadīts rosīgi sakopjot uzņēmumam piederošās teritorijas, objektus un darba vietas, un šodien, dienu pirms Vislatvijas Lielās Talkas, uzņēmuma darbinieki pulcējas vienkopus, lai sakoptāku un drošāku padarītu arī liepājnieku iemīļotu pastaigu vietu līdzās Karostas tiltam. Šogad uzņēmuma darbinieki talkos kopā ar kolēģiem no "Liepājas namu apsaimniekotāja", tādējādi simbolizējot kopību un vienotību – nepieciešamās īpašības, lai mēs visi kopā savu valsti un katrs savu pilsētu padarītu zaļāku.

"Liepājas enerģijas" valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs: "Lielā Talka nav tikai ārišķīga tradīcija, kad reizi gadā sapulcējam savus darbiniekus, dodoties sakopt kādu pašvaldības vai sava uzņēmuma teritoriju. Rūpes par vidi, rūpes par tīru un drošu apkārtni ir viena no uzņēmuma pamatvērtībām, tādēļ arī ikdienā savu uzņēmējdarbību īstenojam tā, lai ražošanas procesu atstātā ietekme uz vidi būtu iespējami mazāka. Dalība Lielajā Talkā ir viena no mūsu aktivitātēm, ar kuras palīdzību vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību vides jautājumiem, rosinot atbildīgai rīcībai katru dienu un katrā solī."

Artis Rimma, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklis: "Par skaistu vidi jārūpējas ikdienu un jāsāk ar savu mājas pagalmu un durvju priekšu. Lielā talka ir iemesls, lai piedalītos kādas publiskas teritorijas sakopšanā. Karostas kanālmala kā pastaigu un atpūtas vieta ir tuva daudziem liepājniekiem. Šogad nolēmām uzpost vietu, kas mums pašiem ļoti patīk. Atliek tikai nedaudz pastrādāt, savākt dabas un cilvēku atstātās drazas, lai varam priecāties par pavasara atnākšanu un kopīgi labi paveiktu darbu."

"Liepājas enerģija", īstenojot videi draudzīgu uzņēmējdarbību, savas darbības laikā ir modernizējusi siltumtīklu infrastruktūru, siltumavotus, tehnoloģijas un kā primāro energoresursu siltumenerģijas ražošanai izvēlējusies koksnes šķeldu, kas ir atjaunojams un tepat Latvijā iegūstams materiāls. Tāpat uzņēmums aktīvi īsteno uzņēmumam piederošo, bet tā pamatdarbības nodrošināšanai nevajadzīgo, nekustamo īpašumu sakārtošanu – 2016.gadā "Liepājas enerģija" atsavinājusi astoņus īpašumus un divās teritorijās nojaukusi ēkas, apkārtējo vidi padarot drošāku un sakoptāku.

"Liepājas enerģija" aicina ikvienu ar savu ikdienas rīcību sniegt ieguldījumu pilsētvides labiekārtošanā, lai kopīgi virzītos uz mērķi par zaļu Liepāju un Latviju!