Deputāti pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā akceptēja jaunus saistošos noteikumus teritorijai Ezerlīču ielā 4, kas ietver teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī lokālplānojumu.

Lokālplānojumā ir pamatota iecere par funkcionālā zonējuma maiņu zemesgabalam Ezerlīču ielā 4 no Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju.

Uz zemesgabala plānots izbūvēt vairākas individuālās dzīvojamās ēkas.   

Lokālplānojuma redakcija no 2018.gada 5.decembra līdz 2019.gada 16.janvārim bija nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 2018.gada 10.decembrī notika publiskās apspriešanas sanāksme, kuras laikā iebildumi par izstrādāto lokālplānojuma redakciju netika saņemti.

Komitejas lēmums vēl jāakceptē 21.februāra domes sēdē.

Irliepaja.lv jau rakstīja, ka SIA "Reģionālie projekti" pērnvasar ir izstrādājusi kādreizējās dārzniecības teritorijas, tagad Ezerlīču ielas 4, lokālplānojuma 1. redakciju, lai īstenotu 3686 m2 lielā zemesgabala (starp veikalu "Superneto" un SIA "Lādes" Peugeot un Citroen centru) īpašnieka Kirila Polovenko ieceri nākotnē īpašumā attīstīt savrupmāju būvniecību.

No zemes gabala īpašnieka 2018. gada maijā tika saņemts iesniegums, kurā viņš pamatoja vēlmi īpašumā attīstīt savrumāju būvniecību, pēc kuras ir liels pieprasījums un kas šajā pilsētas vietā būtu perspektīvāka nekā daudzstāvu apbūve. Deputāti nolēma, ka ierosinājums ir atbalstāms, jo "tiks pilnveidota pilsētas apbūves struktūra un radīts papildus dzīvojamais fonds".

Ar Polovenko saistītam uzņēmumam pieder arī teritorija ielas pretējā pusē, Ezerlīču ielā no 5. līdz 13. numuram, un, kā irliepaja.lv pastāstīja uzņēmējs, tā ir sadalīta zemesgabalos un gatava pārdošanai.