Izskatot aizvadītā gada pēdējā mēneša laikā, no 2020. gada 25. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim, pašvaldībā reģistrētos nekustamo īpašumu pirkumu – pārdevumu līgumus, Pastāvīgā pilsētas attīstības komiteja 14. janvārī nolēma pieņemt zināšanai atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz 13 nekustamajiem īpašumiem, kuri, kā norādīja domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, pārdoti par samērā nelielām summām. Pārdoto īpašumu skaitā ir arī pirmie zemesgabali Ezerlīču ielā, kur uzņēmējs Kirils Polovenko iecerējis attīstīt savrupmāju apbūves teritoriju.

Šie īpašumi ir:  

Ezerlīču iela 4B, sastāvoša no zemesgabala 602 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 13 000 eiro;

Ezerlīču iela 4D, sastāvoša no zemesgabala 684 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 15 000 eiro;

Zaru iela 1, sastāvoša no zemesgabala 496 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo ēku un divām palīgceltnēm, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 28 000 eiro;

Siļķu iela 21A, sastāvoša no zemesgabala 1530 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 12 000 eiro;

Esperanto iela 12, sastāvoša no zemesgabala 1902 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 10 000 eiro;

Arnolda iela 10, sastāvoša no zemesgabala 694 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 32 000 eiro;

Tvaiku iela 32, sastāvoša no zemesgabala 909 kv.m kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 23 000 eiro;

Grīņu iela 27, sastāvoša no zemesgabala 1916 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 500 eiro;

Skuju iela 3, sastāvoša no zemesgabala 1503 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 21 000 eiro;

Zirņu iela 30, sastāvoša no zemesgabala 697 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 21 500 eiro;

Klaipēdas iela 2, sastāvoša no zemesgabala 1591 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 45 000 eiro;

Dunikas iela 21, sastāvoša no zemesgabala 3775 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 13 500 eiro;

Kaiju iela 12/14, sastāvoša no zemesgabala 1181 kv.m kopplatībā un uz tā esošas nedzīvojamās ēkas, kas pārdotspar pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 45 877 eiro (2019. gada decembrī īpašumu pārdeva par 95 000 eiro).


Ēka Kaiju ielā 12/14.