Domes sēdē 18.aprīlī deputāti vienbalsīgi apstiprināja jaunus saistošos noteikumus „Par kārtību Liepājas pilsētas skeitparka teritorijā”.

Likums "Par pašvaldībām" paredz, ka pašvaldība ir tiesīga izdod saistošos noteikumus, lai nodrošinātu kārtību pašvaldībai piederošā teritorijā.

Tāpat likums noteicis, ka pašvaldības pienākums ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Tāpēc arī izstrādāts saistošo noteikumu projekts „Par kārtību Liepājas pilsētas skeitparka teritorijā”.

Saistošajos noteikumos paredzēta kārtība, kādā tiks nodrošināta droša Liepājas skeitparka izmantošana, ņemot vērā augsto sporta veida traumatismu, kā arī radīta droša un sakārtota vide skeitparka apmeklētājiem.

Saistošajos noteikumos paredzēta arī administratīvā atbildība par šo noteikumu neievērošanu, lai konstatējot tajos uzskaitīto ierobežojumu pārkāpumus, pašvaldības policijas darbinieki pārkāpējus varētu sodīt.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un domes mājas lapā www.liepaja.lv.