Deputāti decembra domes sēdē pieņēma lēmumu 2019.gadā aizņemties Valsts kasē 1 720 589 eiro, lai finansētu Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas rekonstrukcijas projektu.

Aizņēmumu paredzēts atmaksāt 15 gadu laikā, sākot ar 2022.gadu.

irliepaja.lv pastāstīja domes Attīstības pārvaldes vadošais projektu vadītājs Uldis Klaks-Kleins, līdz šim pašvaldība par paveiktajiem darbiem ar būvnieku – SIA "Rīgas tilti" – norēķinājās, izmantojot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) izsniegto avansu, taču, tā kā šogad būs nepieciešama arī pašvaldības daļa, lai norēķinātos pilnībā, nolemts ņemt aizņēmumu.

Kohēzijas fonda projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" īsteno SIA "Liepājas tramvajs", taču pašvaldība ir projekta partneris un piedalās ar līdzfinansējumu 1 720 588,24 eiro (11,25% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām).

Projekta attiecināmās izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu ar CFLA ir 15 294 117,65 eiro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 79,74% – 12 195 529,41 eiro, valsts budžeta dotācija 3,75% – 573 529,41 eiro, rezerve 5,26% – 804 470,59 eiro.

Projekta neattiecināmās izmaksas 53 625,45 eiro apmērā sedz SIA "Liepājas tramvajs".

Projekta rezultātā būs sakārtota Lielā iela un Tramvaja tilts, kā arī iegādāti jauni tramvaja vagoni.

Aizņēmums tiks nokārtots 2019.gadā, atmaksu plānots veikt sākot ar 2022.gadu. 2019.gadā būs jāveic procentu maksājumi 1512 eiro.

Pašlaik būvdarbi vēl nav pabeigti (nav uzlikta ielas seguma virskārta), taču būvnieks ir ieinteresēts objektu nodot ekspluatācijā ar visiem nepabeigtajiem darbiem, kā to pieļauj likums, pastāstīja Klaks-Kleins.

Atliktos darbus būvnieks varēs pabeigt pavasarī.

Pēc projekta vadītāja sacītā, "Rīgas tilti" ir pieprasījuši atzinumu no visām nepieciešamajām institūcijām, un, tiklīdz tie būs saņemti, objektu varēs nodot ekspluatācijā.

Lēmumu par rekonstrukcijas uzsākšanu deputāti pieņēma 2016.gadā, bet projekta īstenošana aizsākās 2017.gada rudenī, un saskaņā ar līgumu, tas jāpabeidz līdz 2019.gada aprīlim.

Rekonstrukcijas projekta ietvaros bija paredzēts rekonstruēt sliedes Lielajā ielā posmā no Liepājas Universitātes līdz Jaunai ostmalai Rīgas ielā, ieskaitot Tramvaja tiltu (600 m), rekonstruēt un paplašināt arī pašu Tramvaja tiltu, kā arī iegādāties sešus zemās grīdas tramvajus, sakārtot tramvaja kontakttīklu, kas tiks stiprināts pie apgaismojuma stabiem. Paredzēts arī veloceliņš, kas tiks izbūvēts nodalot joslu uz brauktuves.

Rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādāja Daugavpils projektētāji SIA "Rem Pro".