Liepājas pašvaldība vēršas pie ēku un dzīvokļu īpašniekiem, kuriem pieder balkoni, kopā ar ēku apsaimniekotājiem veikt esošo balkonu tehniskā stāvokļa izvērtēšanu.

Un pieņemt lēmumu par tā ekspluatācijas turpināšanu vai pastiprināšanas pasākumu uzsākšanu.


Ēkas ar balkoniem Liepājā pārsvarā ir būvētas pagājušā gadsimta 60-jos gados, tā saucamās „hruščovkās”. Balkonu stiprināšana pie sienām ir paredzēta ar metāla konsoļu palīdzību, kuras kalpo, kā balkona konstrukcijas galvenais nesošais elements. Metāla konstrukcijas, kuras nav cieši noslēptas betonā, vai mūrī, tiek pakļautas atmosfēras iedarbībai un, ja netiek regulāri apstrādātas ar speciālo pretrūsas sastāvu vai krāsām, ātri rūsē, zaudē savas fizikālās īpašības līdz pat pavisam sabrūk.

Liepājas pilsētas pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu 9.pantu, par mājas pārvaldīšanu, tajā skaitā mājā esošo iekārtu, komunikāciju un konstruktīvo elementu tehnisko stāvokli atbild dzīvojamās mājas īpašnieks vai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki likuma noteiktajā kārtībā.

Mājas īpašniekam vai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, nepieciešamības gadījumā, ir tiesības un arī pienākums uzdot mājas pārvaldniekam (nama apsaimniekotājam) veikt balkonu sakārtošanu, informē domes izpilddirektora vietnieks un Didzis Jēriņš un Būvvaldes galvenais inženieris Juris Strižņovs.