Iedzīvotājiem apspriešanai tiek nodots saistošo noteikumu projekts "Saistošie noteikumi par Liepājas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", par kuru savu viedokli var izteikt līdz 12. jūlijam. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veicinātu mājokļu pieejamību iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, kā arī nepieciešamo speciālistu piesaisti pilsētai, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Šobrīd šo kārtību regulē Liepājas pašvaldības domes 2017. gada 17. augusta saistošie noteikumi Nr.13 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība". Ņemot vērā, ka kopš 2017. gada ir mainījušies vairāki normatīvie akti, pieaugusi īres maksas cena un komunālie maksājumi, kā arī palielinājies inflācijas līmenis valstī, esošo saistošo noteikumu vietā izstrādāti jauni.

Saistošo noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību, kā personas, kuras ir tiesīgas saņemt Liepājas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrējamas pašvaldības palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā. Tāpat šo noteikumu mērķis ir noteikt palīdzības sniegšanas kārtību, nosacījumus un termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums, kā arī pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē personas un sniedz likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktos palīdzības veidus.

Lai vairāk iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem būtu iespēja pretendēt uz pašvaldības palīdzību ar mājokli, saistošajos noteikumos tiek paplašināts maznodrošināto personu loks, kuriem būs tiesības pretendēt palīdzības saņemšanai.

Vienlaikus saistošie noteikumi papildināti ar pašvaldības dzīvokļu, kuriem noteikts kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statuss, remontēšanas un piešķiršanas kārtību, kas šobrīd noteikta atsevišķi 2021.gada 16.decembra Liepājas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumā.

Apskatīt saistošo noteikumu projektu un anketu priekšlikumu iesniegšanai par sagatavotajiem saistošajiem noteikumiem var vienotajā pieteikumu vietnē: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/akp5SHRCc2RlWk9wQVgyTFoxbldNZz09/

Iedzīvotāji savu viedokli par saistošo noteikumu projektu "Saistošie noteikumi par Liepājas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" var izteikt vienotajā pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv, autorizējoties caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Gadījumā, ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt arī brīvā formā klātienē Liepājas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5. Tāpat priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kā arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Viedokļa noskaidrošanas termiņš ir ne mazāks kā divas nedēļas. Šim nolūkam pašvaldības mājaslapā ir izveidota jauna sadaļa "Saistošo noteikumu projektu apspriešana" (www.liepaja.lv/saistoso-noteikumu-projektu-apspriesana), kur tiek apkopotas visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas.