No 15. līdz 21.oktobrim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par viena bērza ciršanu sakarā ar būvniecības ieceres "Skuju un Riņķu ielu posmu pārbūve, Liepājā" izstrādi, informē Būvvaldes Sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 21. oktobrim var aizpildīt elektroniski: pieteikumi.liepaja.lv.

Anketa papīra formātā būs pieejama arī Liepājas pilsētas domes ēkā, Rožu ielā 6, taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem COVID–19 dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar SIA "Evolution Road" izstrādāto Skuju un Riņķu ielas posmu pārbūves ieceri, kuras pasūtītājs ir Komunālā pārvalde.

Paredzēts izbūvēt asfaltbetona segumu brauktuvei, vienā ielas pusē (pāra numuru) – arī gājēju ietves posmu ar betona bruģa seguma.

Skuju ielas brauktuves platums projektēts 6,5m plats, ar 2m platu ietvi; Riņķu ielas brauktuves platums projektēts 6m plats, ar 2m platu ietvi.

Ņemot vērā, ka gar Skuju ielas ziemeļu pusi atrodas pazemes inženierkomunikācijas un apgaismojuma balsti, kā arī, lai nodrošinātu Skuju ielas pareizu pieslēgumu pie Mežu ielas un normatīvajiem aktiem atbilstoša platuma brauktuvi un ietvi, nepieciešama bērza nozāģēšana.

Apskatot situāciju dabā, AUK pārstāvji konstatējuši, ka Skuju ielas sarkanajās līnijās, pie īpašuma Skuju ielā 14A augošais bērzs ir bez redzamām slimību un bojājumu pazīmēm. Kokam ir virspusēja sakņu sistēma. Stumbra apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla 0,89m.

Vēl projektējamā objekta teritorijā paredzēts likvidēt četrus augļu kokus, kuru novietojums traucē atbilstošu brauktuves vai ietves ģeometrisko parametru izveidei.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 5.1. un 5.2. apakšpunktu bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, līdz ar to augļu kokiem nav nepieciešama ciršanas atļauja.

Taču attiecībā uz bērzu AUK nolēmusi rīkot publisko apspriešanu, informēt iedzīvotājus un uzklausīt sabiedrības viedokli, jo bērzs ir dzīvotspējīgs un aug Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabalā – sabiedrības uzklausīšanu paredz minētie noteikumi.

Skatīt: publiskās apspriešanas materiāli par viena bērza ciršanu Skuju ielā (.pdf).

Publiskās apspriešanas laikā pie Skuju ielas 14A atradīsies arī planšete, kurā būs skatāmas bērza fotofiksācijas un detalizētāka informācija par pārbūvējamās teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija.

Bērzs līdz 21.oktobrim būs marķēts ar košas krāsas auklu vai lentu.

Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī Liepājas pilsētas domes pirmā stāvā foajē.