Gadskārtējo Arhitektūras dienu ietvaros ceturtdien, 30.oktobrī, restaurētā namā Andreja Pumpura ielā 5 izstādi – savdabīgu refleksiju par līdz šim paveikto – atklāja Agris Padēlis-Līns.

Par refleksiju dēvēto izstādi „Rekonstrukcija. Viena arhitekta dzīve”, kurā iespējams izsekot arhitekta radošajai dzīvei Liepājā un vēlāk ārpus tās, Agris Padēlis-Līns atklāja saviļņots, aizkustināts un pateicīgs par aizvadītajā nedēļā „savās attiecībās ar Liepāju” piedzīvoto.

Divi (savienoti vienā) skiču albumi. Andra Kokina filmiņa, kā tapa Agra Padēļa-Līna izfantazētā scenogrāfija vienam no astoņdesmito gadu „Liepājas dzintariem”. Četru krogu – „Pastnieku mājas” un „Medus” Liepājā, „Annas” Rāmkalnos (paldies šā kroga meistariem par garšīgo torti!) un „Rātes vārtu” Valmierā – „stāsti”, katrs no kuriem atbilst kādai izjūtai – mīlestībai, vientulībai, laimei, siltumam, – ko, sēžot pie loga, sevī novērojis arhitekts, un arī četri stendi, kas tos parāda vizuāli. Astras Zoldneres, Rona Rosenberga, Astrīdas Konstantes un Jēkaba Nīmaņa instalācija, kas veidota, uzņemot video arhitekta Agra Padēļa-Līna radītajās un rekonstruētajās telpās.

Tā ir tikai daļa izstādes, kurā var atrast un ieraudzīt vēl daudzko bez iepriekš piesauktā. Arī skaista nama skaistu un dārgu interjeru, kas, pēc tā saimnieka Valērija Kovala teiktā, jau piecus gadus stāv neizmantots, jo kuru katru nomnieku ielaist tajā viņš nevēlas.

Ja šīs ēkas rekonstrukciju Agris Padēlis-Līns projektējis nesen, un tas ir viens no viņa jaunākajiem darbiem Liepājā, tad blakus esošā nama, kurā atrodas Kovala uzņēmums "Elektrons & K", interjers ir arhitekta pirmais lielais darbs mūsu pilsētā.

Izstādes autora daudzo sveicēju skaitā bija gan kolēģi arhitekti, gan mākslinieki, jo arhitekts savulaik mācījies un kādu laiku arī strādājis Liepājas mākslas vidusskolā. Sveica arī pilsētas mērs Uldis Sesks – arhitekta skolas biedrs un kompanjons matemātikas olimpiādēs. Firmas „UPTK” īpašnieks Zigurds Kirhners, kurš arī bija viesu pulkā, atklāja, ka tieši viņa uzņēmums īstenojis gan abus Pumpura ielas, gan citus Padēļa-Līna projektus. Cits arhitekta projektu pasūtītājs – uzņēmējs Ivars Kesenfelds – sveicienus un rozes sūta no tālienes.

Liepājas galvenais arhitekts Indulis Kalns savā apsveikuma runā uzsvēra, ka Agris Padēlis-Līns ir „stāstu stāstītājs un to veidotājs”, „īpašs liepājnieks” – gan tāpēc, ka bijis pilsētas galvenais arhitekts, gan tāpēc, ka viņa arhitektūra ir „savdabīga, jūtīga, niansēta”, un viena no nedaudzajām, no kurām „gribas mācīties”.

Pats izstādes autors teic, ka vēlējies „parādīt laiku, kas joprojām ir dzīvs”, un to, kā „cilvēka dzīve un ilgas piepilda telpu un mūs savieno – tik, cik paši esam tajā iekšā”.

Izstādi un Agra Padēļ-Līna veidoto interjeru ēkai Andreja Pumpura ielā 5 varēs apskatīt katru darba dienu no pulksten 13 līdz 17 laikā līdz 28.novembri.