Deputāti aizvadītajā domes sēdē 22.maijā vienbalsīgi nolēma akceptēt lēmumprojektu par aizņēmuma ņemšanu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas renovācijai.

Saskaņā ar nolemto, Valsts kasē tiks ņemts ilgtermiņa aizņēmums 1 413 315,61 eiro uz laiku līdz 15 gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi.

2014.gadā tiks izņemti 987 360 eiro, 2015.gadā – 425 955,61 eiro. Atdošana plānota no Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2017.gadu.

Domes Finanšu pārvaldei līdz 2014.gada 13.jūnijam jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.

Lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu finansējumu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas renovācijas turpinājumam.

Lēmums par 1.ģimnāzijas ēkas renovācijas nepieciešambību tika pieņemts domes 2013.gada 21.marta sēdē.

Turpinot renovāciju, tiks pabeigta jumta nomaiņa, atjaunota ēkas dārza puses fasāde, gaiteņi, kāpņu telpa, 3.stāva klašu telpas, nomainītas komunikācijas, pabeigta cokolstāva atjaunošana u.c.

Jau vēstīts, ka Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas renovācija pilnībā varētu tikt pabeigta divu gadu laikā, kā to intervijā "Rietumu Radio" sacīja ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis.

Renovācijas projekta pirmajās kārtās tika atjaunota ēkas fasāde pret Ausekļa ielu, ēkas jumts un jumta nesošās konstrukcijas, izveidotas jaunas ģērbtuves un sporta telpa cokolstāvā, kā arī renovēta sporta zāle, sacīja Valcis.

Valcis norāda, ka renovācijas projekta autoriem bijis ļoti grūts uzdevums – izveidot projektu daudzās kārtās, jo skola nekad nevar zināt, cik daudz līdzekļu būs tās rīcībā. No vienas puses, tas ir ļoti sarežģīti, jo viena kārta ir ļoti saistīta ar nākamo kārtu, bet vienlaikus ļauj elastīgi īstenot renovācijas procesu.

"Krīzes gadi mūs mazliet atmeta atpakaļ, jo bijām sākuši ļoti mērķtiecīgu procesu uz lietu sakārtošanu," sacīja Valcis. "Kā jau vecā, vēsturiskā ēkā, bija jāmaina viss, sākot no komunikācijām un beidzot ar vizuālo izskatu."

Siltināšanas pasākumi 1.ģimnāzijas ēkā savukārt izpaudušies kā jumta un bēniņu pārseguma, kā arī logu sakārtošana, sacīja Valcis.

"Ārsienas mums ir ļoti biezas un siltināt nav ko," sacīja Valcis, piebilstot, ka skolā jau desmit gadus darbojas automātiskā apkures sistēma, kas pēc logu nosiltināšanas varētu darboties vēl efektīvāk.

2012.gadā 1.ģimnāzijas ēkai veikta vēsturiski arhitektoniskā izpēte, kas bijis ārkārtīgi vērtīgs materiāls, un, uz tā balstoties, ēka ieguvusi valsts nozīmes vēstures pieminekļa statusu, sacīja Valcis.

"Lai arī ēka ir ārkārtīgi grezna no ārpuses, gan fasādes krāsojumā un iekšdarbu risinājumos bijusi maksimāla vienkāršība un praktiskums, un to mēs centīsimies atjaunot. Skolas projektā funkcionālismu var mācīties jebkurš arhitekts, veidojot jebkuru modernu skolas būvi – tur perfekti izplānots, kā skolai būtu jāstrādā. Atliek tikai to visu atjaunot."

Renovācijas darbi sākās 2013.gada vasaras beigās. Pašvaldības rīkotajā konkursā par pirmo trīs kārtu būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA "UPTK". Līguma summa bija 618 077 eiro.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēka celta 1912.gadā kā sieviešu ģimnāzija pēc Ludviga Melvila 1906.–1907.gadā izstrādātā būvprojekta.

Ēka ir viens no izcilākajiem Eiropas augstāko standartu jūgendstila arhitektūras paraugiem, kuram skolu ēku arhitektūrā Latvijā līdzvērtīgu nav, izņemot ēku Rīgā, Strēlnieku ielā 4a, kura celta 1905.gadā pēc būvinženiera Mihaila Eizenšteina projekta. To atzinis Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jānis Krastiņš savā pētījumā ''Liepājas jūgendstila arhitektūra".

Kopš 2013.gada maija ēka iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā.