19. decembra Liepājas domes sēdē apstiprinātas jaunas vecāku līdzfinansējuma maksas visām sporta nodarbībām Liepājas pašvaldības sporta skolās, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Līdzfinansējuma maksa profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmām pārskatīta, ņemot vērā valsts finansējuma samazinājumu treneru atalgojumam, minimālās algas pieaugumu un kopējo inflāciju valstī.

Vecāku līdzfinansējuma maksas daļa veido 6–8% no kopējās sporta nodarbību maksas, no kuras pārējo daļu sedz valsts un pašvaldība. Līdzšinējās mācību maksas nav mainītas kopš 2009. gada.

Lēmums stāsies spēkā pēc tā izskatīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sporta nodarbību programmas un to maksas salīdzinājums apskatāms tabulā.

Vecāku līdzfinansējuma maksai sporta skolu audzēkņiem joprojām būs pieejama plaša atvieglojumu sistēma 30%, 50%, 70% un 100% apmērā.

Ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem pieejami sekojoši maksas atvieglojumi:
• ja izglītības programmu apgūst viens bērns, līdzfinansējuma maksa mēnesī par bērnu tiek samazināta par 30%,
• ja izglītības programmu apgūst divi bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, bet par otru – par 50%,
• ja izglītības programmu apgūst trīs bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, par otru bērnu – par 50%, bet par trešo un katru nākamo bērnu – 70%.
Šajos gadījumos samazinātā līdzfinansējuma maksa tiek attiecināta ne vairāk kā uz divu Sporta skolu sporta veidu programmas apguvi.

No līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek atbrīvoti audzēkņi ar invaliditāti, bērni no audžuģimenes vai aizbildnības esošiem bērniem, bērni no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, kā arī bērni no Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā izlašu dalībnieku un kandidātu saraksta, sākot no 14 gadu vecuma.