Kā teikts Liepājnieku biogrāfiskajā enciklopēdijā, pirms 30 gadiem miris viens no ievērojamākajiem 20.gadsimta otrās puses Latvijas gleznotājiem Edgars Iltners.

Gleznotājs Edgars Iltners dzimis 1925.gada 3.martā Dzērves pagasta Būriņos. Sieva tekstilmāksliniece Ērika Iltnere, meitas gleznotājas Ieva, Daila un Zane. Mācījies Dzērves pamatskolā, No 1941. līdz 1944. gadam Liepājas 1.vidusskolā, 1945.–1946.g. Liepājas pedagoģiskajā skolā, 1946.–-1948.g. Liepājas Mākslas vidusskolā, 1948.–-1949.g. Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā. No 1949. līdz 1956.gadam studējis Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā, diplomdarbs "Airētājas", vadītājs Otto Skulme.

No 1956. līdz 1961.gadam J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas skolotājs. No 1960.gada Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēks. 1973.gadā kļuva profesoru, no 1974. līdz 1976.gadam –- rektors, Stājglezniecības darbnīcas vadītājs. No 1955.gada piedalījies izstādēs, 1975.gadā notika personālizstāde Liepājā.

No 1968. līdz 1982.gadam Latvijas Mākslinieku savienības valdes priekšsēdis un vienlaikus PSRS Mākslinieku savienības valdes sekretārs. 1975.gadā PSRS Mākslas akadēmijas korespondentājloceklis. Rakstījis presē par mākslu un sabiedrības dzīvi. 1965.gadā saņēma Latvijas PSR Valsts prēmiju. 1977.gadā piešķirts tituls PSRS Tautas mākslinieks, viens no ievērojamākajiem 20.gadsimta 2. puses Latvijas gleznotājiem, glezniecības skarbā stila pārstāvis un sociālistiskā reālisma diktēto glezniecības principu uzlabotājs.

E.Iltners: “Mūsdienu glezniecība vairāk nekā jebkad ir intensīva garīgā darba rezultāts, tā ir sabiedriski nozīmīgu ideju iedzīvināšana mākslas tēlos. Tikai augsti izkopta izteiksmes līdzekļu valoda nones gleznas domu līdz skatītājam. Māksliniekam nepārtraukti jāatrodas attīstības stadijā, jāmeklē arvien jauni, pilnīgāki satura atklāsmes atrisinājumi.” 1988,gadā pēc Mākslinieku savienības Liepājas organizācijas ierosinājuma dibināta E. Iltnera prēmija figurālajā glezniecībā.

Miris 1983.gada 9.februārī Rīgā, apbedīts 1. Meža kapos.