Noslēdzies iepirkuma konkurss par 10 pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu dzīvošanai derīgā stāvoklī. Par 42 427 eiro atkal to darīs SIA "MK Būvniecība".

Iepirkumam kopā bija pieteikušies seši pretendenti – SIA "BD&C", SIA "Ekovalis Latvija", SIA "Liepājas Celtnieks", SIA "SK Transports", SIA "MK Būvniecība" un SIA "Interbūve". Piedāvātās līgumcenas svārstījās no 59 151 eiro līdz 38 241 eiro.

Konkursa nolikumā noteikts, ka atjaunošanas darbi jāveic desmit dzīvokļos – 1905.gada ielā 44-4, Atmodas bulvārī 8V-33, Atmodas bulvārī 8V-64, Atmodas bulvārī 12A-4, Katedrāles ielā 13-17, Spīdolas ielā 2-30, Tirgus ielā 21-2, Turaidas ielā 10-31, Viršu ielā 5-17 un Viršu ielā 5A-28.

Dzīvokļos tiks veikta durvju nomaiņa, sienu, griestu un grīdu apdares darbi, elektroapgādes iekšējo tīklu atjaunošana un ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmu atjaunošana.

Būvdarbi jāveic ne ilgāk kā 90 dienās.

Iepriekš esam rakstījuši, ka arī pagājušajā gadā pašvaldības dzīvokļu remotu veica SIA "MK Būvniecība", atjaunojot 16 dzīvokļus par kopējo summu 49 954 eiro.