Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigāde (KRB) pasniegs Iekšlietu ministrijas, VUGD un VUGD KRB apbalvojumus nodarbinātajiem.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, šogad VUGD neorganizēs svinīgos apbalvošanas pasākumus, bet pasniegs apbalvojumus dežūrmaiņu pieņemšanas – nodošanas laikā, tādējādi arī šajā saspringtajā laikā godinot tos cilvēkus, kuri snieguši ieguldījumu VUGD attīstībā, izrādījuši drosmi, priekšzīmīgi pildījuši dienesta pienākumus un sasnieguši teicamus darba rezultātus, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

Par pašaizliedzīgu un drosmīgu rīcību, glābjot cilvēka dzīvību, Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmi "Par pašaizliedzību" saņems divi Liepājas iedzīvotāji, kas izglāba cilvēku ugunsgrēkā Liepājā.  

Par priekšzīmīgu dienestu, personīgo ieguldījumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attīstībā un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu, Iekšlietu ministrijas Bronzas "Goda zīmi" saņems:
– Dace Legzdiņa, VUGD KRB Talsu daļas inspektore.
Iekšlietu ministrijas Goda rakstu saņems:
– Juris Plamše, VUGD KRB Liepājas 1.daļas Aizputes posteņa komandieris.
Iekšlietu ministrijas Pateicību saņems:
– Sandis Zūzāns, VUGD KRB Liepājas 2.daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs),
– Leonīds Tregubs, VUGD KRB Liepājas 2.daļas vada komandiera vietnieks,
– Dairis Semenkovs, VUGD KRB Liepājas 1.daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs),
– Kaspars Ralle, VUGD KRB Kuldīgas daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs).

Par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, glābjot cilvēka dzīvību, VUGD medaļu "Par drosmi" saņems:
– Indulis Bērziņš, VUGD KRB Saldus daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs).

Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi, personisko ieguldījumu un sakarā ar Latvijas Republikas 102.gadadienu, VUGD I pakāpes apbalvojuma zīmi "Par priekšzīmīgu dienestu" saņems:
– Roberts Jonkus, KRB Liepājas 1.daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs);
– Inta Lazdiņa, KRB Liepājas 1.daļas inspektore;
– Aigars Rozentāls, KRB Liepājas 1.daļas Priekules posteņa vada komandiera vietnieks;
– Juris Kondrovs, KRB Talsu daļas komandieris;
– Vladimirs Larionovs, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs.

VUGD II pakāpes apbalvojuma zīmi "Par priekšzīmīgu dienestu" saņems:
– Edgars Vējš, KRB Dienesta sektora operatīvais dežurants;
– Jānis Buķelis, KRB Kuldīgas daļas vada komandiera vietnieks;
– Jānis Dubovičs, KRB Talsu daļas Dundagas posteņa vada komandiera vietnieks;
– Džordžs Grants, KRB Ventspils daļas Piltenes posteņa ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs).

VUGD III pakāpes apbalvojuma zīmi "Par priekšzīmīgu dienestu" saņems:
– Kaspars Andersons, KRB Kuldīgas daļas vada komandiera vietnieks;
– Artis Roze, KRB Kuldīgas daļas vada komandiera vietnieks;
– Lauris Cērps, KRB Liepājas 1.daļas vada komandiera vietnieks;
– Jāni Pošeiko, KRB Liepājas 1.daļas komandieris;
– Māris Urbāns, KRB Liepājas 2.daļas posteņa ugunsdzēsējs glābējs;
– Kaspars Circenis, KRB Saldus daļas ugunsdzēsējs glābējs;
– Mairis Jocus, KRB Saldus daļas inspektors;
– Ainārs Pļuskis, KRB Saldus daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs);
– Kalvis Vitmanis, KRB Talsu daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs);
– Agnis Fūrmanis, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs;
– Zigis Gruntmanis, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs;
– Edijs Laterers, KRB Ventspils daļas vada komandieris;
– Jānis Seņkāns, KRB Ventspils daļas vada komandieris;
– Ruta Vītola, Operatīvās vadības pārvaldes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas Kurzemes reģiona zvanu centra dispečere;

VUGD Goda rakstu saņems:
– Emīls Blumbergs, KRB Talsu daļas Dundagas posteņa ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs);
– Normunds Bullēns, KRB Talsu daļas Dundagas posteņa vada komandiera vietnieks;
– Andris Garševics, KRB Talsu daļas Dundagas posteņa vada komandiera vietnieku;
– Gints Podkalns, KRB Talsu daļas Sabiles posteņa komandieris;
– Diāna Arbidāne, KRB Ventspils daļas inspektore;
– Mārtiņš Beltiņš, KRB Ventspils daļas vada komandiera vietnieks;
– Vladimirs Bondars, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs;
– Māris Ešmanis, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs);
– Elmārs Korāts, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs;
– Jānis Līdums, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs);
– Ojārs Stiķis, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs);
– Jānis Štrauss, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs;
– Māris Zeids, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs;
– Normunds Zvirgzdiņš, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs);
– Ilvars Pujats, KRB Ventspils daļas Piltenes posteņa vada komandiera vietnieks;
– Inga Dārzniece, Operatīvās vadības pārvaldes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas Kurzemes reģiona zvanu centra inspektore dežurante.

VUGD Pateicība tiks izteikta:
– Kristam Dabram, KRB Kuldīgas daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Aivim Eizakam, KRB Kuldīgas daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Dāvim Freibergam, KRB Kuldīgas daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Gunāram Jēkabsonam, KRB Kuldīgas daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Ivo Lūsim, KRB Kuldīgas daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Mārtiņam Eglienam, KRB Liepājas 1.daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Artim Grantiņam, KRB Liepājas 1.daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Aleksandram Ivanovam, KRB Liepājas 1.daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Ilgmāram Šķuburam, KRB Liepājas 1.daļas Aizputes posteņa vada komandiera vietniekam;
– Arnim Niedolam, KRB Liepājas 1.daļas Priekules posteņa vada komandiera vietniekam;
– Jānim Orlovam, KRB Liepājas 1.daļas Priekules posteņa vada komandiera vietniekam;
– Vitautam Andriekum, Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 2.daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Jānim Bibim, KRB Liepājas 2.daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Jānim Iļčem, KRB Liepājas 2.daļas vada komandiera vietniekam;
– Mārtiņam Kļaviņam, KRB Liepājas 2.daļas posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Raitim Kreicbergam, KRB Liepājas 2.daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Mintautam Staņum, KRB Liepājas 2.daļas vada komandiera vietniekam;
– Gatim Kadakovskim, KRB Talsu daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Andrim Mireckim, KRB Talsu daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Jurim Bieriņam, KRB Talsu daļas Rojas posteņa komandierim;
– Kazimiram Drozdekam, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Ilmāram Komuļam, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Jānim Lapsiņam, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Andrim Preimanim, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Laurijam Raikstiņam, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Jānim Šķeperim, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Raimondam Ziemelim, KRB Ventspils daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Edgaram Bērziņam, KRB Ventspils daļas Piltenes posteņa vada komandiera vietniekam;
– Rolandam Podniekam, KRB Ventspils daļas Piltenes posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Ivetai Karlsonei, Operatīvās vadības pārvaldes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas Kurzemes reģiona zvanu centra dispečerei;
– Viktorijai Strazdei, Operatīvās vadības pārvaldes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas Kurzemes reģiona zvanu centra dispečerei.

VUGD KRB Pateicība tiks izteikta:
– Emīlam Tunnim, KRB Liepājas 2.daļas vada komandierim;
– Valteram Veitas, KRB Talsu daļas Rojas posteņa vada komandiera vietniekam;
– Eduardam Baumanam, KRB Liepājas 2.daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Robertam Demmem, KRB Liepājas 2.daļas posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Aleksandram Korsakam, KRB Liepājas 2.daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Denimam Kronbergam, KRB Liepājas 2.daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Jevgēnijam Kuļikovam, KRB Liepājas 2.daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Reinim Mežiņam, KRB Saldus daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Arvim Polim, KRB Saldus daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Oskaram Velavičam, KRB brigādes Saldus daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
– Sandim Voldiņam, KRB Saldus daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Jānim Zeidakam, KRB Kuldīgas daļas ugunsdzēsējam glābējam;
– Jurģim Žukas, KRB Saldus daļas ugunsdzēsējam glābējam.

VUGD ar lepnumu un gandarījumu sveic visus apbalvotos – paldies par Jūsu darbu!