Liepāja – Latvijas Silīcija ieleja un Eiropas kultūras galvaspilsēta, ātrvilciens, virtuālās vēstniecības visā pasaulē, moderni pansionāti senioriem ir tikai dažas no "Vienotības" programmas idejām.

Trešdien, 3.maijā, "Vienotības" atklātajā birojā Romas dārzā ar savu programmu un deputātu kandidātu sarakstu iepazīstināja partijas Liepājas nodaļa.

Nodaļas vadītājs Armīns Robežnieks prezentēja kandidātu sarakstu, kurā ar pirmo numuru ierakstīts 6.vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš, kurš gan nav partijas biedrs (70% kandidātu neesot partijas biedri), tomēr ir izvirzīts arī kā Liepājas mēra kandidāts. Otrais sarakstā ir pats Armīns Robežnieks, pašvaldības uzņēmuma "Liepājas autostāvvietas" valdes loceklis, trešā – Radošo savienību padomes priekšsēdētāja Dace Bluķe, ceturtais – uzņēmējs, SIA "Benne Stato" īpašnieks Uldis Roga un piektais – Gints Eisters no"HeisterkampTransport Latvija".

Lai gan uz preses konferenci "Vienotības" kandidāti ieradās uzkāpuši tādu savdabīgupārvietošanās līdzekli kā segvejs, viņu nākotnes plānos ir gan ātrvilciens no Liepājas uz Rīgu, "jo turīgas un bagātas pašvaldības ir tikai tās, kuras ir "sazobē" ar Rīgu", gan Liepāja kā Latvijas Silīcija ieleja un nākamā Eiropas kultūras galvaspilsēta, gan goda konsulu tīkls un virtuālās vēstniecības visā pasaulē, moderni pansionāti sociālo māju vietā un daudzas citas drosmīgas idejas, kuras gan viena sasaukuma laikā būtu neiespējami realizēt. Tēlaini izsakoties, "Vienotība" prezentēja "savu sapni par Liepāju pāri laikiem".

Atbildot uz šo žurnālistu repliku, Kārlis Strautiņš norādīja, ka programma veidota no divām daļām – tūlīt paveicamie darbi, kas arī neprasa lielus līdzekļus, un tādi, kas ir dārgi un kuru īstenošanai nepieciešams ilgāks laiks, bet kas ir jādara, lai Liepāja patiešām uzplauktu (piemēram, Liepājas pārvēršanai par Latvijas augsto tehnoloģiju centru jeb Silīcija ieleju Strautiņš paredzējis 15 gadus). Savukārt Dace Bluķe uzsvēra – ja izvirzītu tikai tādus uzdevumus, kas paveicami četru vai piecu gadu laikā, "Lielais dzintars" nebūtu uzcelts, bet "mēs varam pieņemt lēmumu un sākt "sildīt" ideju".

"Liepāju mēs saredzam kā modernu, strauji augošu un pašpietiekamu pilsētu – pērli Baltijas jūras krastā," uzsvēra mēra kandidāts.

"Liepājai jākļūst par turīgu pašvaldību, kas garantēs pietiekami daudz līdzekļu, kurus ieguldīt pilsētvides sakārtošanā, infrastruktūras uzlabošanā, nozīmīgu kultūras pasākumu nodrošināšanā un tūristu piesaistē, taču pats būtiskākais – savu iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana," teikts arī izplatītajā relīzē.

"Vienotība" savā programmā īpaši akcentē jauniešus, bērnus, ģimenes, taču paredzējusi modernus piedāvājumus arīinvalīdiem un senioriem – mūžizglītība, īpaši fizisko aktivitāšu laukumi, ekopansionāts.

Kārlis Strautiņš, partijas "Vienotība" Liepājas mēra amata kandidāts:"Mēs vēlamies redzēt Liepāju starp attīstītākajām un skaistākajām pilsētām ne vien Latvijā, bet Eiropā. Ir skaidrs, ka mums jāmaina pieeja uzņēmējdarbībai un beidzot jāiekāpj 21.gadsimtā ar abām kājām. Liepājā ir gudri un spējīgi jaunieši un spēcīgas mācību iestādes, kas spēj, strādājot kopā ar uzņēmējiem un ar pašvaldības atbalstu, īstenot šķietami neiespējamas lietas. Tāpēc nepieciešama jaunās paaudzes iesaiste pilsētas politikas veidošanā, jāatbalsta jauniešu iniciatīvas un dalība starptautiskos projektos. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šie jaunieši ir Liepājas nākotne, un mums jāļauj viņiem jau tagad piedalīties tādas pilsētas veidošanā, kādā viņi vēlēsies dzīvot un strādāt visu mūžu!"

"Liepāja pieder liepājniekiem" – ar šādu saukli Strautiņš prezentēja "Vienotības" ideju par to, ka būvēt viesnīcas un spa centrus pie jūras vajadzētu tikai tad, ja kapitāldaļas pieder katram liepājniekiem.

"Vienotība" arī sola izveidot vienas pieturas aģentūru uzņēmēju problēmu risināšanai un izstrādāt atbalsta programmu uzņēmumiem, kuri izvieto Liepājā kādu no struktūrvienībām.

"Savukārt, lai arvien vairāk piesaistītu uzņēmējus Liepājai un veicinātu pilsētas starptautisko atpazīstamību, veidosim Liepājas goda konsulu tīklojums un virtuālās vēstniecības," norādīja Strautiņš.

Savām "trakajām idejām" partija lielā mērā guvusi iedvesmu un arī saskata finansējuma iespējas Skandināvijā, tās grantu un fondu sistēmā.

Tūrisma segmentā "Vienotība" piedāvā ne tikai tradicionālo, bet arī izglītības, kultūras, veselības un sporta tūrismu. Lai tūristus Liepājai piesaistītu ilgāk nekā tikai vienu dienu, tiek rosināts radīt pievilcīgus tūrisma magnētus, kā zinātkāres centrs vai zemūdens muzejs.

Dace Bluķe norādīja, ka jaunā sasaukuma deputātiem nāksies lemt arī par to, vai Liepājai cīnīties par Eiropas galvaspilsētas godu vai ne. Iepriekš pilsētas mērs Uldis Sesks nav bijis gatavs pieņemt pozitīvu lēmumu, un šis gods toreiz tika Rīgai. Tieši caur kultūras attīstību iespējama arī pilsētas kopējā attīstība, uzsvēra Bluķe.

Savu ideju reklamēšanai "Vienotībai" naudas gan nav un "nekādas reklāmas kampaņas nebūs", kā žurnālistiem sacīja Strautiņš, jo, kā zināms, valsts partijai nepiešķīra līdzekļus vēlēšanu kampaņai sakarā ar finansiāliem pārkāpumiem iepriekšējās vēlēšanās.


Partijas "Vienotība" 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu programma Liepāja
Mums katram ir savs sapnis par Liepāju, kura dēļ šeit dzīvojam, strādājam, veidojam ģimenes un atpūšamies.

Liepāja ir pilsēta ar raksturu un daudz dažādu seju. Mēs ticam, ka tās spēj cita citu papildināt, nevis šķelt!

Liepāja ir mūsu mājas, kuras redzam kā sakoptu, radošu un ērti sasniedzamu vietu ar bagātām kultūras tradīcijām un resursiem.

Liepāja ir mūsu mājas, kurās ikviens var justies drošs, pilsētai piederīgs un var īstenot savus sapņus un mērķus!

Mēs ticam, ka kopīgi strādājot, varam veidot savu pilsētu Liepāju par pērli Baltijas jūras krastā!

Jauniešiem

Mūsu rīcības plāns:

Jauniešu iesaiste pilsētas politikas veidošanā;

Atbalsts jauniešu iniciatīvām un starptautiskās pieredzes projektiem;

Jauniešu StartUP uzņēmējdarbības atbalsta programmas izveide dalībai starptautiskajos tirgos;

Bērnu jaunrades un zinātkāres veicināšanas centru izveide;

Transformēt karjeras atbalsta darbu skolās un veidot darba vidē balstītu apmācību uzņēmumos, nodrošinot veiksmīgāku jauniešu profesijas izvēli un darba iespējas.


Ģimenēm

Mūsu rīcības plāns:

Katram mazajam liepājniekam tiek nodrošināts bērnudārzs, veidojot optimālu attīstības stratēģiju, tiek likvidēta bērnudārza rinda, saglabājot aukļu dienestu un atbalsta programmu vecākiem, kuri izvēlas privātos bērnudārzus;

Bezmaksas sabiedriskais transports pirmklasnieka vecākam vai pavadošai personai (uz ģimeni 1 e-biļete) - tiks realizēts, ieviešot e-biļeti un optimizējot braucienu uzskaites metodiku;

Brīvpusdienas bērnudārzos un paplašinātas pusdienu atlaižu politikas izstrāde skolās 5. – 9. klasei;

Atbalsta programmu izveide tautas un veselības sportam;

Sporta attīstības stratēģijas izstrāde un ūdenssportu bāzes izveide.


Uzņēmējiem

Mūsu rīcības plāns:

Izveidot vienas pieturas aģentūru uzņēmēju problēmu risināšanā ar iespēju elektroniski sekot procesu virzībai;

Liepājas Universitātes un skolu programmu satura pilnveide atbilstoši "Industrija 4.0" (Nākotnes darba tirgus) prasībām;

Lai veicinātu pilsētas starptautisko atpazīstamību un lobiju globālajā tirgū, izveidot Liepājas goda konsulu tīklojumu un virtuālās vēstniecības;

IT un 3D printēšanas StarUp klāstera izveide (Liepāja kā inovāciju līderis IT un 3D jomā);

Izstrādāt atbalstu programmu uzņēmumiem, kuri kādu no struktūrvienībām izvieto Liepājā.Senioriem

Mūsu rīcības plāns:

Samazināt vecuma cenzu līdz 65 gadiem atlaidēm sabiedriskajā transportā, ieviešot e-biļeti un optimizējot braucienu uzskaites metodiku, nosakot bezmaksas braucienu skaitu;

Bezmaksas veselības apdrošināšana senioriem no 75 gadu vecuma;

Vitālas vides izveide – specializēti fiziskās aktivitātes laukumi senioriem;

Mūsdienīga Eko pansionāta koncepta izstrāde un realizācija;

Senioru sociālās uzņēmējdarbības programma –"Esi atbildīgs un iesaistīts".


Liepājniekiem un pilsētas viesiem

Mūsu rīcības plāns:

Tūrisma magnētu izveide (Izklaides un Zinātnes centrs, Jūras ērģeles, Fortu kanāla zonas pielāgošana tūrismam);

Pludmales zonas attīstības plāna īstenošana ar gājēju mola izveidi;

Izglītības, kultūras, veselības un sporta tūrisma koncepta izstrāde;

Virzīt Liepājas pilsētu Eiropas Kultūras galvaspilsētas titula saņemšanai 2027;

Diennakts aptiekas izveide (izmantojot pašvaldības nodokļu atlaides);

Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas rekonstrukcija un grāmatu krātuves paplašināšana;

Pagalmu un ielu labiekārtošanas programma, ievērojot CEPTED principus (pilsētvides plānošana, ievērojot noziedzības prevencijas principus);

Bezmaksas autostāvvietu laukumu izveide Liepājas centra tuvumā;

Sabiedrisko tualešu un zīdaiņu pārtinamo telpu izvietošana pilsētā.


Aktīvajiem liepājniekiem un jaun-liepājniekiem (ģimenes kas pārceļas uz dzīvi Liepājā)

Mūsu rīcības plāns:

Liepājnieku mobilitātes paaugstināšana, veidojot ātrgaitas satiksmi ar Rīgu;

Uzņēmējdarbības atbalsta un grantu programma cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem;

Programmas "Pārcelšanās" izstrāde jaun-liepājniekiem, ieviešot atbalsta programmu, uzsākot dzīvi Liepājā;

Koprades telpas izveide StarUP uzņēmējdarbībai (kopīgotie darba instrumenti);

Uzņēmējdarbības instruments "Liepāja pieder liepājniekiem" (pašvaldības organizēts mikrokapitāldaļu uzņēmums kura īpašnieki un labuma guvēji ir liepājnieki);

Atbalsta programma publiskās un privātās partnerības projektiem.


Mēs veidosim Liepāju kā modernu, strauji augošu, pašpietiekamu pilsētu. Liepāja ir pilsēta vistālāk Latvijas rietumos, vistuvāk Eiropai. Liepāja ir kā ātrgaitas tilts no Latvijas uz Eiropu.

Liepājnieks, viņa laiks, dzīves telpa, vide un pilnveidošanās iespējas ir mūsu vērtības.


"Vienotības" kandidātu saraksts 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām
Kārlis Strautiņš, Raiņa 6. vidusskolas direktors
Armīns Robežnieks, SIA "Liepājas autostāvvietas" valdes loceklis
Dace Bluķe, Latvijas radošo savienību padomes valdes priekšsēdētāja
Uldis Roga, SIA "Benne Stato" valdes loceklis
Gints Eisters, SIA "Heisterkamp Transport Latvia" loģistikas speciālists
Aleksejs Zarembo, SIA "Baltic House Systems" valdes loceklis
Artis Rimma, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklis
Jānis Galbāliņš, SIA "Riga Spirits & Wine Outlet” struktūrvienības vadītājs
Iveta Ļesina, Centrālā Zinātniskā bibliotēkas vecākā bibliotekāre
Lorita Siksna, "Vienotības" jauniešu organizācijas Liepājas nodaļas vadītāja
Vilnis Dragunas, UAB "Vlantana" loģistikas speciālists
Kristaps Lagzdiņš, SIA "CS komercserviss" saimniecības vadītājs
Valerijs Aleksandrovs, pašnodarbinātais, uzņēmējs
Arta Glumane, SIA "Māras lācis" pavāre
Aigars Auznieks, SIA "Jūrnieku centrs" menedžeris
Vineta Tetere, mājskolotāja, māmiņa
Didzis Krūtainis, SIA "DGG Service" valdes loceklis
Kristīne Lindberga, Saeimas deputāta palīdze