Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centrs, kas līdz šim atradās Lielajā ielā 13, sākot ar 15.decembri, būs izvietots Jūras ielā 25/29.

Līdz ar VID Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centru uz jauno adresi Jūras ielā 25/29 (tālruņu numuri saglabājas līdzšinējie) pakāpeniski tiek pārvietotas arī vairākas citas VID struktūrvienības, kas līdz šim atradās Lielajā ielā 13. Pēc 15.decembra līdzšinējā adresē – Liepājā, Lielajā ielā 13, arī turpmāk atradīsies VID Finanšu policijas pārvaldes darba telpas.

Darbavietu pārvietošana ir uzsākta jau novembrī, taču tās laikā tiek nodrošināta darbības nepārtrauktība un VID klientiem ir pieejami visi ikdienā sniegtie pakalpojumi, respektīvi, līdz 15.decembrim VID Liepājas klientu apkalpošanas centrs sniedz pakalpojumus pašreizējā adresē Lielajā ielā 13, bet sākot ar 17.decembri gaidīs apmeklētājus jau jaunajā adresē – Jūras ielā 25/29.

Minētais lēmums pieņemts, lai efektīvi izmantotu VID nomātās telpas un samazinātu izmaksas par telpu nomu, uzturēšanu un apsaimniekošanu.

VID atgādina, ka VID sniegtos pakalpojumus nodokļu maksātāji var saņemt jebkurā klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas adreses vai uzņēmuma juridiskās adreses. Informācija par VID klientu apkalpošanas centriem pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Kontakti”.

Šobrīd informācija par VID Liepājas klientu apkalpošanas centra atrašanās vietas maiņu ir pieejama, uzreiz atverot VID mājaslapu www.vid.gov.lv pie Notikumiem un jaunumiem, kā arī sadaļā Kontakti/Klientu apkalpošana/Kurzeme.