Liepājas dome nav to pašvaldību skaitā, kas parakstījušas kopīgu vēstuli ekonomikas ministrei, protestējot pret Konkurences padomes ieteikumu, neizdot pašvaldību laikrakstus.

Par to portālu informēja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

"Liepāja nav pievienojusies tām pašvaldībām, kas parakstījušas portāla Bizness.lv vēstuli Latvijas Republikas ekonomikas ministrei Danai Reizniecei – Ozolai. Ir atbalstāma vēlme sakārtot jautājumu par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, taču uzskatām, ka tas būtu jārisina nevis ar atklātajām vēstulēm, bet sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju," pašvaldības viedokli skaidroja Lazdāne.

Pašvaldība arī norāda: "[..] Liepājas pašvaldība nevēlas konkurēt ar vietējiem medijiem, tādēļ izdotajā informatīvajā izdevumā "Katram Liepājniekam" netiek un nav arī plānots turpmāk izvietot komercreklāmas. Pašvaldības mērķis ar šo informatīvo izdevumu nav gūt peļņu, bet informēt sabiedrību un iedzīvotājus par pašvaldībā notiekošajiem procesiem, aktualitātēm, pieejamiem pakalpojumiem, izmaiņām tarifos u.c."

Jau vēstīts, ka Konkurences padome (KP) aicina pašvaldības neizdot komerciālus laikrakstus, kuros tiek izvietota reklāma.

Šā gada jūlijā Konkurences padome publiskai apspriešanai nodeva projektu Konkurences novērtēšanas vadlīnijām, kas paredzētas valsts un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem.

Šo vadlīniju mērķis ir palīdzēt novērtēt publisku personu lēmumu ietekmi uz konkurenci, lai izvēlētos labāko iespējamo risinājumu. Vadlīnijās ir vērtēta arī publisku personu iesaiste uzņēmējdarbībā, savukārt kā viens no piemēriem aplūkota pašvaldību avīžu izdošana un ar to saistītais risks kaitēt konkurencei. Konkurences novērtēšanas vadlīnijas pēc to izstrādes noslēguma tiks nosūtītas pašvaldībām lietošanai.

Oktobrī plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija, ka vairākas pašvaldības ir satrauktas par to turpmākajām iespējām izdot savas avīzes, kāda Anete Jansone, kas sevi dēvē par bizness.lv žurnālisti, pat organizēja pašvaldību vadītāju parakstu vākšanu zem vēstules ekonomikas ministrei Danai Reizniecei – Ozolai.

Konkurences padome uz to reaģēja skaidrojot savu nostāju:
"Iedzīvotāju informēšana ir viens no pašvaldības pamatpienākumiem, un attiecīgi Konkurences padome pret to nekad nav iebildusi. Tāpat, tā kā visiem iedzīvotājiem nav pieejams internets, ir saprotami un atbalstāmi pašvaldību centieni atrast veidus, kā sasniegt cilvēkus viņiem ērti pieejamā veidā, kas bieži var būt arī drukātā formātā.

Tomēr Konkurences padome iebilst pret pašvaldību iesaisti mediju biznesā un jo īpaši pret pašvaldību mediju konkurēšanu ar privātajiem medijiem reklāmas un sludinājumu tirgū."

Redakcijas piezīme. Ne jau tikai reklāmu piesaiste nozīmē konkurēšanu ar medijiem – arī informācijas "pieturēšana", lai to vispirms publicētu domes izdevumā, tikai pēc tam nosūtot medijiem, ir negodīga konkurence. Ir bijuši gadījumi, kad to darījuši arī Liepājas domes drukātā izdevuma "Katram Liepājniekam" izdevēji.

Tāpat jāatzīmē, ka pašvaldības izdevumu sagatavošana un iespiešana maksā dārgi, piemēram, šogad līgums par "Katram Liepājniekam" iespiešanu un izplatīšanu tika slēgts par 49 394,45 eiro (bez PVN), pērn – par 48 424,06 eiro (bez PVN). 2013.gadā līguma summa bija 41 105,02 lati, bet 2012.gadā – 28 199,20 lati. Turklāt pašvaldība apmaksā arī visdažādākās publikācijas, ielikumus, sludinājumus, paziņojumus utt. vietējā avīzē "Kurzemes Vārds".

Tajā pašā laikā visu šo pašu informāciju ikvienam – mājās, darbā, bibliotēkā – ir iespēja iegūt arī domes mājaslapā liepaja.lv, netērējot ne savus personīgos, ne pašvaldības budžeta līdzekļus