Domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komiteja lūgusi Liepājas Universitāti atbrīvot no studiju maksas jaunajā mācību gadā vēl četrus sportistus.

Šoreiz tie ir dejotājs, vairāku Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās godalgotas vietas šova un mūsdienu dejās ieguvušais Gvido Bušmanis, kurš studē Liepājas Universitātes pilna laika studiju programmas "Sporta un deju skolotājs" 1.kursā; Liepājas Sporta spēļu skolas absolvents, Eiropas un Pasaules basketbola čempionātu dalībnieks Maksims Semjonovs, kurš studē Liepājas Universitātes pilna laika studiju programmas "Tūrisma vadība" 1.kursā; Liepājas Kompleksās sporta skolas absolvents grieķu - romiešu cīņas sporta veidā, 7.vietas ieguvēju Eiropas Junioru čempionātā 2010.gadā un 3.vietas ieguvējs Latvijas Senioru čempionātā 2011.gadā Jānis Rērihs, kurš studē Liepājas Universitātes pilna laika studiju programmas "Sporta un deju skolotājs" 3.kursā; Liepājas Kompleksās sporta skolas absolvents grieķu – romiešu cīņas sporta veidā, 8.vietas ieguvējs Eiropas Junioru čempionātā 2010.gadā, 12.vietas ieguvēju Pasaules Junioru čempionātā 2010.gadā un 5.vietas ieguvēju Latvijas Senioru čempionātā 2011.gadā Kristaps Kalnkārklis, kurš studē Liepājas Universitātes pilna laika studiju programmas "Tūrisma vadība" 3.kursā.

Iepriekš komiteja jau lēma par B. Zabja, R. Miloslavska un L. Vīksnas atbrīvošanu no studiju maksas.

Universitātes mājas lapā par atbrīvošanu no studiju maksas teikts:
No studiju maksas tiek atbrīvoti olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas meistarsacīkšu jauniešu un junioru sacensību dalībnieki un Latvijas meistarsacīkšu 1.-3. vietu ieguvēji pieaugušo grupā  olimpiskajos sporta veidos pamatojoties uz pašvaldību ieteikumiem, kas izriet no ar pašvaldībām noslēgtajiem sadarbības līgumiem.
Lēmumu par atbrīvošanu no studiju maksas pieņem Uzņemšanas komisija vai fakultātes dome pēc pašvaldības ieteikuma saņemšanas un tas tiek atspoguļots studiju līgumos/ studiju līgumu grozījumos.