Liepājas Izglītības pārvalde no 29.jūnija līdz 14.jūlijam aicina iesniegt pieteikumus valsts finansējuma saņemšanai konkursā par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu 2022.gada vasaras brīvlaikā, informē pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Nometnes mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs.

Nometnes dalībnieki – latviešu, ukraiņu bērni un jaunieši vecumā no 1. līdz 12. klasei. Pieteikšanās termiņš: līdz 2022.gada 14.jūlijam.

Pieteikums sastāv no aizpildītas projekta konkursa pieteikuma veidlapas, tāmes, dalībnieku saraksta un pārskata par nometnes norisi un finansējuma izlietojumu. Projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanas kārtība un iesniedzamie dokumenti pieejami Liepājas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv/skolenu-nometnes/.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības pārvaldes eksperti jaunatnes un karjeras jautājumos Aelitu Jankovsku, e-pasts aelita.jankovska@liepaja.edu.lv.