Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde no 19. februāra līdz 15. martam aicina iesniegt projekta pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursā par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu 2024. gada vasaras un rudens brīvlaikos, informēja Izglītības pārvaldes Komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe.

Kā katru gadu, atpūtas un sporta nometnes tiek organizētas, lai veicinātu bērnu un jauniešu daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves prasmju veidošanos, vienlaicīgi sekmējot nometņu darbības kvalitāti, kā arī lai Liepājas skolēniem nodrošinātu produktīvu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas un veicinātu veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu, dzīves un karjeras vadības prasmju apguvi.

Bērnu un jauniešu nometņu projektu līdzfinansēšanas konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties valsts un pašvaldības institūcijas, fiziska persona, ja tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs un juridiska persona, kuras rīko bērnu un jauniešu nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem. Atbilstoši konkursa nolikumam pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu apmērā līdz 70% no projekta kopējām izmaksām. Minimālajam nometnes dalībnieku skaitam jābūt 20 skolēniem, nometnes ilgums vasaras nometnēm – septiņas dienas; rudens nometnēm – piecas dienas un nometnes programmas ilgums dienas nometnēm ir ne mazāks, kā sešas stundas dienā. Ar Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Bērnu un jauniešu nometņu projekti jāiesniedz Liepājas elektronisko pieteikumu sistēmā, konkursa pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijas pieejamas ŠEIT. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības pārvaldes eksperti jaunatnes un karjeras jautājumos Aelitu Jankovsku, e-pasts aelita.jankovska@liepaja.edu.lv.