"Covid–19" infekcijas izplatības ierobežošanai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (VAMOIC) veicis individuālo aizsardzības līdzekļu centralizētu iepirkumu, lai tos bez maksas piešķirtu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Latvijas iedzīvotājiem. Liepājas pašvaldībā šīs sejas maskas varēs saņemt aptuveni 5000 iedzīvotāji, un tās no 16.novembra līdz decembra vidum tiks izdalītas ar Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta starpniecību, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.
 
Daudzkārt lietojamās sejas maskas bez maksas var saņemt Ministru kabineta noteikumos noteiktās iedzīvotāju grupas – personas, kurām noteikts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss, un personas, kuras saņem Nakts patversmes, aprūpes mājās un dienas aprūpes centra pakalpojumus. Katrai no šīm personām ir tiesības saņemt divas sejas maskas.

Maskas no 16.novembra tiks izsniegtas tiem klientiem, kuri Sociālajā dienestā ieradīsies pēc iepriekš veikta pieraksta, lai noformētu dokumentus trūcīgas vai maznodrošinātās personas statusa noteikšanai vai sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai.

No 16.novembra maskas iespējams saņemt arī izdales punktos trīs pilsētas vietās: Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā 3, 113.kabinetā, Sociālā dienesta filiālē Krūmu ielā 41/43, Dienvidrietumu mikrorajonā – Klaipēdas ielā 96a (no pulksten 9 līdz 16, piektdienās līdz 15). Lūdzam iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību doties uz pilsētas centru, bet saņemt tās tuvāk savai dzīves vietai.

No 19.novembra sociālā dienesta klientiem, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un kuri sadarbojas ar Sociālā darba daļas speciālistiem, maskas izsniegs sociālais darbinieks, iepriekš ar klientu sazinoties individuāli.

No 19.novembra maskas saņems visi Nakts patversmes un Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klienti savās institūcijās uz vietas. Arī visās sociālās dzīvojamās mājās dzīvojošiem iedzīvotājiem ar trūcīgas un maznodrošinātas personas statusu maskas tiks izsniegtas uz vietas sociālajā dzīvojamā mājā. Biroja "Aprūpe mājās" klientiem maskas tiks piegādātas dzīvesvietā ar aprūpētāju starpniecību.

Lai saņemtu maskas, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāparakstās par to saņemšanu. Pēc maskas var ierasties jebkurš pilngadīgais ģimenes loceklis, kuram tās tiks izsniegtas visai ģimenei.

Aicinām ikvienu rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli un nedoties laukā, ja ir saslimšanas pazīmes. Vienlaicīgi brīdinām, ka pie izdales punktiem var veidoties rindas, tāpēc atgādinām, ka jāievēro 2 metru distance un citi valstī noteiktie drošības pasākumi, savu mutes un deguna aizsegu ieskaitot.