Kā liecina Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā atrodamā informācija, tad Karostas Virsnieku nama fasādes atjaunošanu veiks A/S "R.A.J." par līgumcenu 291 640,09 eiro.

Lai noskaidrotu kāpēc ir mainījies būvdarbu  veicējs, vērsāmies pie Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra administratīvās un personāla nodaļas vadītājas Aijas Jakubovskas: „Uzvarētājs, A/S "Būvuzņēmums Restaurators" ar līgumcenu 177 451,66 eiro, atteicās parakstīt līgumu – diemžēl mēs neesam tiesīgi uzņēmēja vietā komentēt atteikšanās iemeslus. Tā kā otra zemākā cena atbilda mūsu novērtējumam par izmaksām, tad mēs piedāvājam slēgt līgumu A/S "R.A.J." par 291 640,09 eiro.”

Jautājām AS „Būvuzņēmums Restaurators” valdes priekšsēdētājam Marekam Mamajam, kāds ir bijis atteikšanās iemesls un noskaidrojām, ka uzņēmumam bija jāiesniedz komercbankas izsniegta līguma izpildes garantija, kuru banka nepaspēja savlaicīgi izsniegt. Rezultātā tika pazaudētas šī līguma slēgšanas tiesības un iesniegtā piedāvājuma nodrošinājums.

Jau iepriekš rakstījām, ka līdz šim 2014. gadā, šī ēku kompleksa saglabāšanai tika ieguldīti 100 000 eiro. Par šo naudu ēkā tika izbūvēts iekšējais siltumapgādes tīkls un veikts logu remonts, lai nodrošinātu ēkas mikroklimatu un mazinātu ēkas iekštelpu tālāku bojāšanos.