Šajās dienās Liepājas Universitātē diplomu par augstāko izglītību ar iegūto bakalaura vai maģistra grādu saņem vairāk nekā divi simti absolventu no Dabas un inženierzinātņu, Humanitāro un mākslas zinātņu, Pedagoģijas un sociālā darba un Vadības un sociālo zinātņu fakultātes, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Vadoties pēc valstī spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem, izlaidumi šoreiz notika ārpusē pie Liepājas Universitātes centrālās ieejas, līdz ar to šis svinīgais mirklis notika pašā pilsētas centrā, ar skatu uz Liepājas sirdi – Rožu laukumu.

Absolventi veltīja pateicības vārdus savai universitātei, bet fakultāšu dekāni izteica atzinību par studentu izturību un darbaspējām laikā, kad studijas ir notikušas attālinātā formātā, un arī gala darbi aizstāvēti attālināti. Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Linda Pavītola vēlēja saviem absolventiem izturību: "Novēlu būt aktīviem un mērķtiecīgiem jaunu un jēgpilnu ideju īstenotājiem, liekot lietā apgūtās zināšanas, profesionālo kompetenci un pieredzi, lai pārmaiņas īstenotu patiesi un pēc būtības, sasniedzot vēlamo rezultātu."

Savukārt Liepājas Universitātes rektore Dace Markus vislielāko prieku pauda par iespēju satikt studentus klātienē – par abpusēju prieku liecināja sirsnīgie aplausi.

Šonedēļ Liepājas Universitātē vēl rit izlaidumi, bet jau 6. jūlijā sāksies jauno studentu uzņemšana, lai septembrī studijas uzsāktu vismaz vairāki simti pirmkursnieku.