Liepājas Universitātē (LiepU) tiek izstrādātas jaunas pedagoģijas studiju programmas, kas paredz līdzšinējo programmu slēgšanu līdz 2022.gadam.

To intervijā "Rietumu radio" atklāja Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Linda Pavītola.

LiepU ir atbildīga par trīs pedagoģijas programmu izstrādi – logopēdijas, pirmsskolas skolotāja, kā arī pirmsskolas un sākumizglītības skolotāja programmu, kurā skolotāji turpmāk tiks gatavoti darbam ar 1.–6. klasi, sacīja Pavītola.

"Galvenās jauno programmu atšķirības attieksies uz mācību satura jomām," sacīja Pavītola, piebilstot, ka šādas jomas ir septiņas: valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fizisko aktivitāšu.

No minētajām, pilnīgi jauna ir kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma, kuras realizēšanai tiks veidots specializēts kurss, stāstīja Pavītola.

Patlaban bakalaura līmeņa studiju programmās Liepājas Universitātē pedagoģiju apgūst 326, kamēr maģistra līmenī studē 110 studentu, sacīja dekāne, uzsverot, ka "esošie studenti studijas turpinās pēc līdzšinējās programmas."

Savukārt, tie studenti, kas tiks uzņemti no jauna, apgūs programmu, kurā pakāpeniski tiks iestrādātas jaunās tendences, bet pēc jaunās programmas licencēšanas, pilnībā pāries uz jaunā satura apgūšanu, sacīja Pavītola.

"Ceram, ka jaunais saturs varētu tikt licencēts 2020. gadā un tā paša gada vasarā jau varēsim uzņemt studentus jaunajās programmās," atklāja Pavītola.

Tāpat, viņa norādīja, ka līdz ar jaunā satura ieviešanu uzņemšanas kritēriji kļūs stingrāki.

Pavītola arī atklāja, ka pārmaiņas skars visas Latvijas augstskolas, kuras realizē pedagoģijas studijas, tostarp arī Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

Liepājas Universitātē notiekošās pārmaiņas ir daļa no projekta "Skola 2030".