Saistībā ar to, ka Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi, ka katrai pašvaldībai jāizstrādā kopējās vadlīnijas un ieteikumi mācību procesa organizēšanai, Liepājas pilsētas pašvaldība uzsākusi darbu pie šo vadlīniju izveides, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību daļa.

Šonedēļ tika organizēta pirmā tikšanās, kurā Liepājas domes vadība kopā ar Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas un Izglītības pārvaldes darbiniekiem, kā arī epidemiologiem un ģimenes ārstu pārstāvjiem apsprieda galvenos uzdevumus vadlīniju sagatavošanai.  Speciālisti analizēja ministrijas piedāvātos mācību procesa modeļus un iezīmēja būtiskākos uzdevumus vadlīniju sagatavošanai, nosakot izglītības procesā iesaistīto veselības stāvokļa uzraudzību, klašu grupu nodalīšanu un to, kā tiks organizēti un plānoti ierastie pasākumi izglītības iestādēs.

"Šobrīd ir svarīgi visām iesaistītajām pusēm operatīvi atrast pareizo formulu –  iezīmēt vadlīnijas, ar kuru palīdzību mēs maksimāli varēsim pasargāt skolēnus, pedagogus, medicīnisko personālu, ja epidemioloģiskā situācija valstī un mūsu pilsētā strauji mainīsies. Tāpat ir stingri jānosaka jaunā kārtība izglītības iestādēs, lai ierobežotu skolēnu masveida pulcēšanos, bet tai pašā laikā, lai tiktu nodrošinātas visas pārējās prasības. Kā būtiskākās - izglītības kvalitātes saglabāšana, droša pārvietošanās izglītības iestādē un bērnu ēdināšana,” sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

Sanāksmē iesaistītās puses diskutēja par nepieciešamību iegādāties ķermeņa temperatūras sensorus, sejas aizsargmasku izmantošanu, operatīvu rīcību, ja kādam skolā tiek konstatētas "Covid-19" saslimšanas pazīmes, kā arī par vecāku, skolēnu un mācību personāla atbildību un vadlīnijās noteiktās kārtības ievērošanu skolās.

Balstoties uz šī brīža epidemioloģisko situāciju valstī, Izglītības un zinātnes ministrija ir noteikusi, ka no 1. septembra izglītības procesu plāno organizēt klātienē, taču ir jāievēro vairāki drošības pasākumi – jānodrošina savlaicīga sabiedrības informēšana, jāievēro personīgā higiēna un veselības stāvoklis, nepieciešamības gadījumā nodrošinot distancēšanos. Ministrijas noteiktā kārtība paredz, ka katra pašvaldība izstrādā kopējās vadlīnijas un ieteikumus, lai pēc tam izglītības iestāžu vadītāji precīzi varētu organizēt mācību procesu katrā konkrētā izglītības iestādē.

Ministrija ir izstrādājusi trīs iespējamos mācību procesa modeļus. Nosakot, ka jauno mācību gadu skolēni uzsāks klātienē (A modelis), bet ar iespēju nepieciešamības gadījumā 20% no mācību procesa organizēt attālināti. B modelis nosaka, ka mācību process jāorganizē 40 – 60% attālināti, bet C modelis nosaka, ka viss mācību process tiek organizēts attālināti.

Nākamā tikšanās reize ir plānota nākamnedēļ, kad tiks pārrunāti jau konkrētāki vadlīnijās iekļaujamie punkti, detalizēti iezīmējot veicamos uzdevumus un rīcības.