Ceturtdien, 15.februārī, Liepājas domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā".

Tas bija nepieciešams, lai nodrošinātu ārējās vides pieejamību personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un sniegtu šīm personām iespējas integrēties sabiedrībā. Izmaiņas noteikumos paredz pašvaldības materiālu atbalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Saistošie noteikumi paredz, ka pabalsts līdz 10 000 eiro apmērā mājokļa ārējās vides pielāgošanai tiks piešķirts vienu reizi rindas kārtībā Liepājā deklarētai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa. 

Mājoklim, kuru nepieciešams  pielāgot, ir jābūt personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā, jāatrodas ēkas pirmajā stāvā (ja mājoklis atrodas augstāk par pirmo stāvu, tad ēkā jābūt ierīkotam liftam). Nepieciešams saņemt arī dzīvokļa īpašnieka (ja pabalsta pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks) un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma rakstisku piekrišanu pacēlāja vai pandusa ierīkošanai.

Pabalsts tiks izmaksāts mantiskā veidā - apmaksājot reģistrēta būvkomersanta veiktos pakalpojumus pandusa vai pacēlāja izbūvei.

Šobrīd Liepājā ir aptuveni 45 cilvēki, kuri pārvietojas riteņkrēslā un kurus dzīvesvietā apsekojuši Sociālā dienesta darbinieki. Ap 15 no viņiem varētu būt nepieciešamība tuvāko gadu laikā pielāgot mājokļa ārējo vidi. Liepājas pilsētas pašvaldības materiālajam pabalstam mājokļa ārējās vides pielāgošanai 2018.gadā plānoti 40 000 eiro.

Noteikumi stāsies spēkā  pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".