Liepājas Universitāte (LiepU) informē, ka kopš 11.janvāra sākas ziemas uzņemšana studijām 2020./2021.studiju gadā nepilna laika neklātienes pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā "Pirmsskolas skolotājs". Pieteikšanās turpināsies līdz 25.janvārim, ziņo LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Savukārt reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru piedāvā iespēju kārtot Valsts pārbaudījumus centralizētos vidusskolas eksāmenus. Iespēja pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai ir tikai tām personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību. Pieteikšanās eksāmeniem sākas jau šomēnes – janvārī, bet iespēja tos nokārtot būs laikā no marta līdz jūnijam.

Papildu informācija par šīm iespējām: www.liepu.lv.