Piektdienā Liepājas Universitātē norisinājās "Nākotnes konference jauniešiem". Rudenīgās noskaņās Liepājas Universitātē viesojās ap 200 Liepājas vidusskolēnu, studentu un audzēkņu, kurus pasākuma laikā mentors Zuarguss rosināja attīstīt savas biznesa idejas un iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī aicināja veikt personību paštestus. Dalībnieki izrādīja interesi par iespēju piedalīties turpmākajos projekta IGLS pasākumos un profesionāļu vieslekcijās par tematiem, kas veicina uzņēmējspēju attīstību un var nodrošināt panākumus nākotnes biznesa sekmēšanā.

Biedrības "Impact Hub" pārstāvis Salvis Roga konferences dalībniekus informēja, ka ar šī gada 1. septembri Liepājas Universitāte sadarbībā ar biedrību "Impact Hub", Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi,Liepājas Valsts tehnikumu un Liepājas Universitātes attīstības fondu uzsāk ERAF projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" īstenošanu. IGLS mērķis ir attīstīt studentu uzņēmīgumu, gūt profesionālo pieredzi dažādos uzņēmumos, kā arī sniegt atbalstu biznesa idejas izstrādē un uzņēmējdarbības uzsākšanā.

"Nākotnes konference jauniešiem" viesis Zane Sitenkova no SIA "TWINKLE LV" studējošiem izstāstīja savu uzņēmējdarbības pieredzes stāstu - par SIA "TWINKLE LV" izveidi, par produktu evolūciju un sasniegtajiem mērķiem.

Informācija par "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" iespējām atrodama šeit.