Liepājas Universitātē ceturtdien jubilejā tika sumināta profesore, habilitētā filoloģijas doktore, Kurzemes Humanitārā institūta vadošā pētniece Benita Laumane.

Benita Laumane dzimusi Daugavpilī, bet no trīs gadu vecuma ir saistīta ar Liepāju, kur 1946.gadā sāka mācīties Liepājas 5. vidusskolā, bet 1956.gadā uzsāka studijas Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, un uzskata tās par nozīmīgu pamatu savā dzīvē, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Benita Laumane dzīves gaitā ir saņēmusi daudz apbalvojumu. Jautāta par svarīgāko no tiem, viņa saka: "1973.gadā es saņēmu Jāņa Endzelīna balvu, ko pasniedz reizi mūžā. Tā bija par grāmatu "Zivju nosaukumi latviešu valodā". Kāpēc zivju nosaukumi? Tas man toreiz šķita vieglākais no tematiem (smejas)."

Savukārt Kurzemes Humanitārā institūta direktors Edgars Lāms, jautāts, ko uzskata par profesores Laumanes nozīmīgāko devumu, nedomā ne mirkli: "Pats vērtīgākais ir Benitas Laumanes iedvesmojošā klātbūtne Liepājas Universitātē un Kurzemes Humanitārajā institūtā gan ar rakstu darbiem, gan sarunām un esību."

Visi sveicēji uzsvēra jubilāres dzīvessparu, sakot, ka viņa ir gudra un asprātīga kolēģe, kad vajag – ironiska, bet vienmēr iedvesmojoša, vitāla un eleganta!