Ordeņu kapituls 20.oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Viestura ordeni un Atzinības krustu vairākām militārpersonām un izglītības darbiniekiem.

Kā informē Liepājas Universitātes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Jansone, Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2017.gada 20.oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta vadošo pētnieci, profesori, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, Dr.habil. philol. Benitu Laumani.
 
Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

Aģentūra LETA ziņo, ka to nolemts piešķirt arī ilggadējam jūrniecības darbiniekam, tālbraucējam kapteinim, Liepājas Jūrniecības koledžas profesionālās izglītības pasniedzējam Eduardam Raitam.