Pagājušā gada oktobrī jau informējām par to, ka Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde sadarbībā ar projekta vadošo partneri Palangas pilsētas Pašvaldības administrāciju, Liepājas Komunālo pārvaldi, Liepājas pilsētas pašvaldības policiju, Neringas pašvaldības administrāciju un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu uzsāka projektu "Only Safe LLI-441!", Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros, kur mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, stiprinot kapacitāti un sadarbību starp institūcijām Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģionos.

Projekta ietvaros bija paredzētas virkne aktivitāšu, taču ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, šobrīd mācības un tikšanās klātienē ir atceltas, tāpēc jaunā projekta uzdevumi tiek pārrunāti attālināti, kā arī komunikācija starp projekta partneriem notiek elektroniskajā vidē. Šobrīd projektā notiek darbs pie iepērkamo preču tehnisko specifikāciju izstrādēm, kuras plānots iegādāties projekta laikā. Kā arī pie labvēlīgiem apstākļiem ceram uz klātienes semināriem tuvākā nākotnē, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Šobrīd svarīgi ir būt drošiem, veseliem, ko mēs sarakstē ar lietuviešu kolēģiem arī atgādinām un novēlām "stay safe, healthy and wealthy!".
Šī projekta kopīgais ieguvums būs pieredzes apmaiņa un glābēju mācības, kurās tiks papildinātas praktiskās zināšanas un iemaņas, kā arī nepieciešamā ekipējuma papildinājums, pildot dienesta pienākumus, kas atvieglos pašu dienesta darbu un pilnveidos to kapacitāti. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas savā rīcībā iegūs apvidus automašīnu ar piekabes āķi un piekabi, lai ātri un ērti varētu izņemt un pārvietot liela izmēra pierādījumus piekļūt objektiem grūti izbraucamās vietās, kā arī ceļu satiksmes negadījuma pierādījumu pārvietošana, patrulēšana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Tiks iegūts arī kvadricikls un glābšanas piederumu komplekti.

Projekta partneri:
– Palangas pilsētas Pašvaldības administrācija (LT) – vadošais partneris;
– Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" (LV);
– Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" (LV);
– Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
– Neringas pašvaldības administrācija (LT);
– Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests (LT)

 "Only safe!" ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 529 192,21 eiro, no kuriem 85% jeb 449 813,34 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Links uz projekta lapu.