LiepU studiju programmas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" pirmā kursa studentes studiju kursa "Bērnu literatūra" ietvaros jau trešo gadu sadarbojas ar bērnudārzu "Dzintariņš".

Bērniem tiek uzvesta un rādīta ludziņa, kuras aktieri, režisori un mākslinieki ir paši studenti, informē Liepājas Universitātes Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Katru gadu lektore Sandra Okuņeva savām studentēm dod konkrētu tēmu bērnu literatūrā. Pagājušā gadā bērni ar studentu palīdzību iepazina Raini un Aspaziju, bet šogad atzīmēja Ernesta Birznieka-Upīša 145. jubileju, skatoties uzvedumu "Bucis un Ulla".

Liepājas Universitātes lektore Sandra Okuņeva atzīst šādas darbošanās lietderību: "Šādā veidā studenti mācās sadarboties, mācās organizēt pasākumu. Man ir svarīgi arī tas, ka tiek iepazīta rakstnieka daiļrade, studenti mācās to saprotami pasniegt dažādām vecuma grupām. Bērni varēja noturēt uzmanību, lugas tēli darbojās visos plānos, man nav, ko aizrādīt."

Liepājas Universitātes absolvente, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" vadītājas vietniece Guntra Lazdupe saka: "Ir prieks redzēt studentu izaugsmi gadu no gada!"

Šādā veidā gan pirmsskolas, gan pamatskolas izglītības topošie skolotāji iepazīst bērnu literatūru un rod saikni ar bērniem.