Jaunais mācību gads tehnikumā ir pirmais pēc atgriešanās renovētajās ēkās Ventspils un Vānes ielā. Arī audzēkņu skaits šogad pārsniedzis prognozes un 1.septembri iesāka 1236 audzēkņi.

1.kursos uzņemtas 14 grupas un mācību gaitas uzsāka ap 390 audzēkņiem. Populārākās specialitātes šogad bija automehāniķu un viesmīlības speciālista, kurās veidojās konkurss un Izglītības un zinātnes ministrijas atļauto 27 audzēkņu vietā uzņemti 30, informē ārējo sakaru organizatore Ieva Skābarde.

Līdz septembra beigām vēl turpināsies uzņemšana Jauniešu garantiju programmās – mehatronisko sistēmu tehniķis, loģistikas darbinieks, kuģa pavārs, kurās jaunieši mācās pēc vidusskolas absolvēšanas un pusotra vai gada laikā iegūst profesiju. Grāmatvedības grupa nokomplektēta pilnā sastāvā, bet pārējās grupās izglītojamo skaits ir pietiekams, lai mācības sāktu, bet vietu vēl ir. Jauniešu garantijas programmās uzņemti 71 jaunie tehnikumieši.

Savukārt 2. septembrī tehnikuma audzēkņi devās pārgājienā un iepazina Liepāju. 1. un 4.kursu audzēkņi devās Karostas virzienā un sešos kontrolpunktos nozīmīgās šī rajona vietās piedalījās dažādās stafetēs. Savukārt 2. un 3. kursi devās Jūrmalas parka virzienā.

Jau ziņots, ka šogad PIKC "Liepājas Valsts tehnikuma" telpās sāks darboties "Rīgas Tehniskās koledžas" Liepājas filiāle, kur trīs mācību programmās mācīsies ap 50 izglītojamie, kurus mācīs pasniedzēji gan no Rīgas, gan tehnikuma skolotāji. Uz pirmo tikšanos "Rīgas tehniskās koledžas" Liepājas filiāles studenti sanāks 9.septembrī pulksten 16 Ventspils ielā 51.