Muzeju nakts ietvaros pirmo reizi Liepājas Valsts tehnikums apmeklētājiem vēra durvis uz bijušo bumbu patvertni, kas izbūvēta zem skolas mācību ēkas Vānes ielā 4. Tā bija unikāla iespēja izstaigāt un apskatīt patvertnē esošās konstrukcijas, gaisa sūkņus un telpas, kas palikušas neskartas arī pēc skolas rekonstrukcijas. Kopumā pasākumu apmeklēja ap 400 interesentu, to vidū, gan bijušie skolas audzēkņi, gan citi Muzeju nakts dalībnieki, informē tehnikuma vecākā komunikāciju speciāliste Maija Lakstīgala.

Tāpat Muzeju Nakts laikā interesentiem bija iespēja aplūkot un iepazīties ar ekspozīciju skolas muzejā, kurā apskatāmas skolas vēstures liecības, sākot no tehnikuma dibināšanas līdz pat trīs profesionālo skolu – Liepājas Būvamatniecības vidusskolas, Tūrisma un tekstila skolas un Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas apvienošanai vienā – Liepājas Valsts tehnikumā. Šogad aprīlī Liepājas Valsts tehnikums atzīmēja skolu apvienošanās divpadsmito gadskārtu.

Skolas muzejs ir vieta, kur saglabātas atmiņas un liecības par skolā pavadīto laiku, skolotājiem, audzēkņiem, pasākumiem, citiem interesantiem notikumiem, tāpēc skolas ekspozīcijas krājums joprojām tiek papildināts. Liepājas Valsts tehnikums aicina bijušos profesionālo skolu absolventus dāvināt skolas muzejam dažādas ar skolu saistītas liecības, lai turpinātu "savu stāstu" skolas muzejā.