Šodien Centra pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Etija Gorbante un Puškina 2. vidusskolas latviešu valodas skolotāja Irēna Oše saņēma "Swedbank" balvas.

Bankas tradicionālās balvas Liepājas izcilākajiem skolotājiem - portatīvos datorus - pasniedza domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde kopā ar "Swedbankas" filiāles "Kurzeme" vadītāju Initu Otaņķi, Swedbankas filiāles "Spīķeris" vadītāju Irinu Kuļiku.

Silva Golde pateicās "Swedbankas" pārstāvēm par augsto novērtējumu pedagogu darbam un izteica gandarījumu, ka neskatoties uz grūtajiem laikiem, bizness sadarbojas ar izglītību un turpina tradīcijas, atbalstot talantus.
Skolotāja Etija Gorbante ar savu mākslinieces piemēru un entuziasmu skolotāja spējusi panākt ievērojamus skolēnu sasniegumus vizuālajā mākslā Liepājas pilsētas un novada olimpiādēs. Šādus augstus skolēnu rezultātus skolotāja ir spējusi panākt ar radošumu un neatlaidīgu darbu mācību procesā, kā arī realizējot individuālu pieeju ārpusstundu nodarbībās. Pati skolotāja rāda labu piemēru, katru gadu piedaloties ar savām gleznām arī Liepājas izglītības iestāžu pedagogu radošo darbu izstādē "Ko prot skolotājs".
Liepājas Puškina 2. vidusskolas latviešu valodas skolotāja Irēna Oše kļuvusi pazīstama visā Latvijā, jo 2011. gadā piedalījusies latviešu valodas aģentūras vadītajā ESF projektā "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai". Viņa projekta ietvaros izveidojusi latviešu valodas skolotājiem uzdevumus darbam ar interaktīvo tāfeli "Latviešu valoda 7.-9. klasei." Tas ir plašs digitalizēts mācību un metodiskais materiāls, kura autori ir dažādu novadu mazākumtautību un latviešu skolu latviešu valodas skolotāji, t.sk., Irēna Oše. Mācību līdzeklis tiek piedāvāts Latvijas vispārizglītojošajām skolām, mācību uzdevumi pedagoģisko augstskolu studiju programmu docētājiem.
Skolotāji pateicās "Swedbankai" par balvām un atzina, ka tas ir liels pagodinājums un labs stimuls turpmākajam darbām, ziņo domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.