Šogad Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes organizētajā bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā tika iesniegti 27 pieteikumi – 12 dienas un 15 diennakts nometņu projekti. Saistībā ar ārkārtējās situācijas pagarinājumu valstī un noteiktajām piesardzības vadlīnijām bērnu nometņu organizēšanā 7 nometņu organizatori atteicās no nometņu rīkošanas un šovasar Liepājā notiks 12 bērnu nometnes.

Ārkārtas situācijas dēļ projektu izvērtēšanas komisija notika 1. jūnijā, tajā tika pieņemts lēmums atbalstīt 12 projektus ar 80 – 100 % atbalstu, lai nepalielinātu vecāku iemaksu atbalstītajās nometnēs. Kopumā tika atbalstītas piecas dienas nometnes, viena izglītojoša – atpūtas diennakts nometne –, un sešas sporta diennakts nometnes. Dalība nometnēs paredzēta bērniem no 6–15 gadu vecumam.

Dalībnieku skaits nometnēs ir paredzēts no 20 līdz 50 bērniem. Vadlīnijas paredz, ka tad, ja nometnē piedalās 50 bērni, tad viņi tiek dalīti divās grupās un tās jānošķir. Tāpat noteikumi paredz, ka šo grupu aktivitātes nedrīkst pārklāties, tostarp nedrīkst būt kopīga ēdināšana.

Kā paredz aktuālie valdības lēmumi, jūnijā nometņu darbība nevar notikt izglītības iestādēs, jo tā pārklājas ar skolēnu klātienes konsultācijām un valsts pārbaudījumu laiku.

Plašāka informācija par nometnēm būs pieejama pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv ar 10.jūniju. Pieteikšanās nometnēm pie nometņu vadītājiem.

Kopējā Liepājas pilsētas pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma summa – 34 074 eiro.