Kopš pirmdienas pašvaldības amatpersonas kopā ar Izglītības pārvaldes speciālistu komisiju apmeklē un vērtē pilsētas izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam.

Pirmdien, 19.augustā domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde un Izglītības pārvaldes speciālistu komisiju apmeklēja Liepājas 2.mūzikas skolu, Internātpamatskolu un Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolu, lai iepazītos ar paveiktajiem remontdarbiem, pārbaudītu atbilstību ugunsdrošības un sanitārajām prasībām, kā arī konstatētu, kādi vēl uzlabojumi nepieciešami nākotnē.  

Nekādi aizrādījumi netika izteikti, taču 5.vidusskolas direktore Inta Korņējeva komisijai izteica virkni vajadzību, ko pašvaldībai būtu jāņem vērā un jāiekļauj savos plānos.

Savukārt otrdien, 20.augustā, komisija iepazinās ar paveikto A.Puškina 2.vidusskolā, 8.vidusskolā, Ezerkrasta sākumskolā un Raiņa 6.vidusskolā.

„Mācību iestādes, kuras apmeklējam, ir gatavas jaunajam mācību gadam – skolas kļuvušas gaišākas un skaistākas, pateicoties skolu vadībai, tehniskajam personālam un vecāku atbalstam. Pašvaldība šogad izglītības iestāžu remontiem atvēlējusi ievērojamu summu – miljons latu, tajā skaitā – pusmiljonu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas renovācijai. Pirmo gadu izglītības iestādes arī sajutušas reālu atdevi no energoefektivitātes rezultātā iegūtajiem līdzekļiem,” ar gandarījumu atzina Silva Golde.

Pirmā komisijas apmeklētā iestāde bija A.Puškina 2.vidusskola, kurā skolas kolektīvu, skolēnus un vecākus jaunajā mācību gadā sagaidīs atjaunotā aktu zāle ar skaistiem krēsliem, modernu multimediju iekārtu un jaunām žalūzijām, labiekārtoti kabineti, atjaunotas sporta zāles ģērbtuves, sanitārie mezgli, labiekārtota skolas apkārtne utt. Par apkures ekonomijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem iegādātas jaunas durvis klasēm un aktu zālei.

Arī 8.vidusskolas apkārtne un skolas telpas kļuvušas pievilcīgākas. Atjaunots pirmā stāva foajē, viena klases telpa un mācību kabinets, izremontēts otrā stāva gaitenis, bibliotēkas telpās ierīkota moderna lekciju zāle, iegādāta datortehnika un mēbeles, paveikti citi darbi – arī ar pašu skolēnu un Beļģijas skautu atbalstu, kuri nedēļu strādāja 8. vidusskolā.

Ezerkrasta sākumskolā izremontēta viena klase, angļu valodas kabinets, daudzviet atjaunots sienu krāsojums, ko papildina glīti gleznojumi utt. Daudz paveikuši skolas tehniskie darbinieki sadarbībā ar vecākiem, lai skoliņu padarītu pēc iespējas mājīgāku bērniem. Nākotnes prioritāte skolai ir sanitāro mezglu atjaunošana un gaiteņa remonts.

Raiņa 6.vidusskolā skolēnus septembrī gaidīs moderni aprīkots foajē ar atpūtas telpām, kuru papildina gan mūsdienīgs datoraprīkojums, gan interesanti keramikas izstrādājumi 3D formātā, kurus izgatavojuši paši skolēni mājturības skolotājas Ilzes Eniņas vadībā. Skolas aktu zālē noslīpēts un atjaunots parketa grīdas segums, izremontēti trīs kabineti, atjaunoti vairāki sanitārie mezgli, salabots ūdensvads, gaiteņos uzstādītas sešas jaunas videonovērošanas kameras, paveikti un iecerēti vēl citi darbi, lai skolu padarītu pēc iespējas pievilcīgāku un mūsdienīgu.

Izglītības pārvaldes komisija Ludmilas Molčanovas vadībā tuvākajās dienās plāno apmeklēt arī pārējās skolas – 21.augustā Liepājas Centra sākumskolu, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolu, 12.vidusskolu, 22.augustā – Liepājas 3.pamatskolu, 15.vidusskolu, 7.vidusskolu.