Ārkārtējās situācijas laikā, kad gandrīz katrā ģimenē pieaug neziņa un spriedze par nākotni, aizvien biežāk iedzīvotāji vēršas pēc profesionālas palīdzības, lai kopā ar sociālajiem darbiniekiem arī attālināti risinātu dažādas sociālās problēmas. Tāpēc aicinām ikvienu Liepājas iedzīvotāju vērsties pēc palīdzības Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā, ja šobrīd nepieciešams sociālā darbinieka atbalsts un padoms, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Viens no Sociālā dienesta darba virzieniem ir sociālais darbs - profesionāla palīdzība ģimenēm vai personām, palīdzot risināt dažādas sociālās problēmas. Sociālā darba daļas darbinieki šobrīd strādā attālināti ar jau esošajiem klientiem, apzinot ģimeņu vajadzības un situāciju saistībā ar ārkārtas situācijas ietekmi, tāpat aicina vērsties pēc palīdzības jebkuru Liepājas iedzīvotāju, ja šobrīd nepieciešams sociālā darbinieka atbalsts un padoms. 

Sociālā darba pakalpojums, kas nozīmē dažādu sociālo gadījumu risināšanu, konsultēšanu un psihosociālā atbalsta sniegšanu klientiem, tāpat kā līdz šim pēc nepieciešamības tiek nodrošināts ap 500 liepājnieku ģimenēm ar bērniem un 70 pilngadīgām personām. Šajā laikā papildus tiek saņemti arī jautājumi un ziņojumi no izglītības iestādēm par situāciju saistībā ar attālināto mācīšanos, taču šādu gadījumu pagaidām nav daudz.

Sociālā darba daļas darbinieki turpina darbu, sazinoties ar klientiem telefoniski, lai noskaidrotu situāciju ģimenē, kā arī aizpildītu nepieciešamos dokumentus, saskaņojot datus ar klientu telefona sarunā utt. Darbinieki sniedz klientiem arī psihosociālo atbalstu, palīdzot izprast situāciju un tās risināšanas iespējas. Tiek pārrunāta ģimenes un bērnu dienas kārtība, bērnu uzraudzība un pamatvajadzību nodrošinājums. Klientiem tiek izskaidrots, kā iespējams pieprasīt vai turpināt saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, tiek sniegti ieteikumi, kā labāk rīkoties atbilstoši katram individuālam gadījumam.

Izņēmuma kārtā neatliekamās vai ārkārtas situācijās sociālie darbinieki dodas pie klientiem arī dzīvesvietā,  ievērojot visus drošības pasākumus. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta dzīves apstākļu apsekošana situācijas noskaidrošanai saistībā ar drošu vidi bērniem, pastāvošo risku nepietiekamam pamatvajadzību nodrošinājumam  u.c.

Atbalsta sniegšanai ģimenēm notiek sadarbība arī ar citām institūcijām – Bāriņtiesu, policiju, izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm, citiem  iesaistītajiem profesionāļiem un  nevalstiskajām organizācijām

Sociālā darbinieka atbalstu un konsultācijas var saņemt ikviens Liepājas pilsētas iedzīvotājs, kuram tas nepieciešams. Tāpat aicinām šajā laikā nebūt vienaldzīgiem un informēt Sociālā dienesta darbiniekus, ja kādai ģimenei tuvākajā apkārtnē - kaimiņos vai radu lokā nepieciešama sociālā palīdzība vai atbalsts.   .

Kad būtu nepieciešama sociālā darbinieka palīdzība un atbalsts?
• ģimene pati nespēj atrisināt sociālo situāciju (arī materiāli nodrošinātā ģimenē var būt problēmas);
• ģimenē nepietiekami nodrošināta bērna vajadzībām atbilstoša aprūpe un audzināšana;
• kāds no ģimenes locekļiem cietis no vardarbības ģimenē vai ārpus ģimenes;
• ģimene nonākusi krīzes situācijā un pati nespēj rast risinājumu.

Sociālā darba daļas tālr. nr., uz kuru zvanīt nepieciešamības gadījumā: 634 89682. 

Vairāk par sociālā darbinieka palīdzības saņemšanas iespējām varat uzzināt www.liepaja.lv.