Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests turpina darbu un apkalpo iedzīvotājus neklātienē, aicinot klientus par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu ģimenēm sociālā riska situācijās, konsultēties telefoniski vai elektroniski.

Katru dienu Sociālajā dienestā tiek saņemts kopumā ap simts telefona zvanu no liepājniekiem, uz kuriem operatīvi reaģē Sociālā dienesta darbinieki, cenšoties sniegt atbildes vai piedāvājot labāko problēmas risinājumu, informē Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Visvairāk zvanu šobrīd ir par pabalstiem krīzes situācijā. Kā zināms, Liepājas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri ārkārtas situācijas radīto apstākļu dēļ nonākuši krīzes situācijā un kuriem nav līdzekļu, lai iegādātos pārtiku, pašvaldība var piešķirt pabalstu pārtikas iegādei – tās ir kartes pārtikas iegādei līdz 45 eiro personai un līdz 200 eiro ģimenei mēnesī TOP veikalos. Līdz šim gan tiem, kuri interesējušies par pārtikas pabalstu, situācija nav bijusi tik kritiska, lai nespētu par saviem līdzekļiem iegādāties pārtiku.  

Iedzīvotājiem ārkārtas situācijās ir iespēja saņemt arī pabalstu krīzes situācijā, ko piešķir domes Sociālo lietu komisija. Tā kā daudzi liepājnieki, īpaši seniori pēdējās dienās pēc Labklājības ministrijas sniegtās informācijas par krīzes pabalstu zvana un jautā, kam tas pienākas, vēlreiz atgādinām, ka šo pabalstu  nepiešķir visiem automātiski, bet tikai galējas nepieciešamības gadījumā (kad visi pārējie ģimenes resursi ir izsmelti). Katrs gadījums neklātienē tiek izvērts individuāli saskaņā ar Sociālā dienesta rīcībā esošajām datu bāzēm.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu krīzes situācija ģimenē ir tad, ja no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Par iespējām un tiesībām saņemt pabalstu krīzes situācijā iedzīvotāji var konsultēties, zvanot pa tālruni 63489652.

Atgādinām, ka trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas, kurām derīguma termiņš beidzies šajā ārkārtas situācijas laikā, automātiski pagarinātas uz visu šo laiku un vēl mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām. Trūcīgie un maznodrošinātie var turpināt saņemt paredzētos valsts un pašvaldības atvieglojumus. Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt arī Eiropas atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus (Sarkanā krusta Liepājas nodaļā Graudu ielā 43a, tālr. 26460515 un Latvijas pirmās palīdzības vienībā, Ūliha 35/37, t. 29519459). 

Līdz 14. aprīlim netiek pieņemti iesniegumi dzīvokļa un veselības aprūpes pabalsta saņemšanai, kurus var saņemt  vienu reizi visa gada laikā. Dienests turpina nodrošināt pakalpojumu “Aprūpe mājās”, kas paredz arī pārtikas un medikamentu iegādi un piegādi vientuļajiem senioriem. Mēnešbiļetes senioriem un represētajiem, kurām šajā ārkārtas situācijas laikā beidzies derīguma termiņš, ir pagarinātas vēl uz mēnesi;

Sociālās dzīvojamās mājās atcelti visi apciemojumi no āras, bet māju iedzīvotāji aicināti ievērot maksimālu piesardzību un neapmeklēt publiskas vietas.  

Arī sociālo darbinieku klātienes tikšanās ar klientiem individuāli ārkārtas situācijās joprojām nav atceltas, bet ievērojot masimālu piesardzību un neapdraudot sevi un apkārtējos. Sociālā dienesta darbinieki un arī klienti iespēju robežās ir nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzkļiem, tajā skaitā sejas maskām,

Tajā pašā laikā aicinām liepājniekus uzmanīties no viltus sociāliem darbiniekiem, kuri jau parādījušies citviet Latvijā. Atgādinām, ka Sociālā dienesta darbinieki ierodas, vispirms sazinoties ar klientu un uzrādot darba apliecību.

Informācijai, ja nepieciešama sociālā palīdzība un atbalsts:
Zvani:
Par sociālo palīdzību un pabalstiem 63489652, 63489647
Par sociāliem pakalpojumiem 634 89668
Par sociālo darbu 634 89682

Raksti: sociala.palidziba@liepaja.lv
Ieskaties:  www.facebook.com/socialaisdienests