Pēdējā šā sasaukuma domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu slimnīcas 2020. gada peļņu – 1 388 346 eiro – atstāt slimnīcas rīcībā.


Portāls irliepaja.lv lūdza slimnīcas valdes locekli Edvīnu  Striku pastāstīt, kā plānots izlietot peļņu.

E. Striks: ""SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" 2020. gada peļņu 1 388 346 eiro apmērā plāno izlietot saimnieciskās darbības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, plānoto kapitālieguldījumu finansēšanai, ievērojot stratēģijā 2019. – 2021. gadam un investīciju plānā noteiktos mērķus, tajā skaitā arī esošā Eiropas Savienības struktūrfondu infrastruktūras attīstības projekta "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē" (vairāk par projektu ŠEIT) līdzfinansējuma izmaksu segšanai. Vienlaikus 2021. gadā slimnīca plāno uzsākt īstenot investīciju projektu Attīstības noturības mehānisma plāna ietvaros, veicot kapitālietilpīgu medicīnas iekārtu – lineārā paātrinātāja* un angiogrāfijas iekārtas nomaiņu.

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, kurš vienlaikus ir arī SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" kapitāldaļu turētāja pārstāvis, Finanšu komitejas sēdē norādīja, ka "slimnīca strādā izcili" un ka laika posma no 2019. gada līdz 2021. gadam īstenojusi nopietnus investīciju projektus, ko grasās turpināt arī nākamajā attīstības posmā, jo vēlas kļūt par "labāko un lielāko slimnīcu Kurzemē". Tieši tādēļ, pēc Fricbega sacītā, gūtā peļņa būtu jāatstāj slimnīcas rīcībā.
 

*Lineārais paātrinātājs vēža pacientam sadedzina audzēju ar vairāku veida enerģijām, vai fotonu vai elektronu.