Projekta „Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” noslēgums varētu būt 29.augusts, līdz kuram jāpiegādā visa plānotā datortehnika.

Laikā no 10.jūlija līdz 29.augustam Liepājas vispārizglītojošās skolas saņems 592 stacionāros datorus, informē pašvaldības Izglītības pārvalde.

Datoru piegādi veic SIA „Lattelecom” apakšuzņēmēji SIA „ATEA”. Datorus pirmās Liepājā saņēma 3.pamatskola un Liepājas Raiņa 6.vidusskola.

Augusta paredzēta skolotāju apmācība un instruktāža, kā strādāt ar jaunajiem datoriem – kā tos izmantot kopā ar interaktīvo tāfeli, lai skolotāji spētu izmantot visas iespējas mācību procesā pielietot pēc iespējas dažādākas darba formas un metodes, un sniegtu skolēniem nepieciešamās prasmes un noteiktu mācību procesa diferenciāciju un individualizāciju.

Skolu administrācijas pārstāvji ar piegādātajiem datoriem ir ļoti apmierināti, vēsta Izglītības pārvalde.