Otrdien, 20. februārī, O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā notika gadskārtējā Liepājas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference.

Tajā vidusskolēni iepazīstināja ar 67 pētījumiem par 20 dažādām tēmām, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Visvairāk zinātniski pētniecisko darbu bija iesniegts no Raiņa 6. vidusskolas (17), Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas (12), O. Kalpaka 15. vidusskolas (10), Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas (10).

Skolēnu interese šogad vairāk bija veltīta tēmām, kas saistītas ar kulturoloģiju,  veselību, vēsturi, psiholoģiju, fiziku, valodniecību.   

Daļa skolēnu bija izvēlējušies pētīt un izstrādāt darbus par sev interesējošām tēmām, kas saistītas ar tuvāko apkārtni, cilvēkiem un pazīstamu vidi – pilsētas ekonomiku, kultūru, dabu, vēsturi, piemēram, "Pieminekļi Liepājas pilsētā", "Oriģināldramaturģijas analīze Liepājas teātrī pēdējo piecu gadu laikā", "1941. gada notikumu atspoguļojums laikrakstā "Kurzemes Vārds"", "Liepājas ielu nosaukumi un to rašanās", "Iedzīvotāju attieksme pret patvēruma meklētājiem", "Liepājas ostas izaugsme no 1991. līdz 2017. gadam" utt.

Vairāki darbi bija veltīti skolēnu ikdienai, pētot savu vienaudžu paradumus – "Mobings pamatskolēnu vidū", "Neverbālo žestu un ķermeņa valodas izpratnes nozīme jauniešu vidū", "Stājas problēmu noteikšana un novēršanas nepieciešamība", "Laimes izjūtas nozīmīgums mācīšanās procesā vidusskolā", "Datoru lietošanas izraisītās problēmas" utt.

Tālāk darbus vērtēs un recenzēs Liepājas Universitātes pasniedzēji. Iespējams, ka lielākā daļa skolēnu piedalīsies arī Kurzemes reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē, kas notiks 23. martā Liepājas Universitātē.